Lokalni ombudsman Grada Subotice:Vodič kroz prava i subvencije namenjene osobama sa invaliditetom, penzionerima sa nižim primanjima,socijalno ugroženim licima i deci 

Ustav Republike Srbije u delu zagarantovanih ljudskih prava, propisuje da građani i porodice kojima je neophodna društvena pomoć radi savladavanja socijalnih i životnih teškoća i zadovoljavanje osnovnih životnih potreba, imaju pravo na socijalnu zaštitu čije se pružanje zasniva na načelima socijalne pravde, humanizma i poštovanja ljudskog dostojanstva.  U našoj zemlji ne postoji jedinstven zakon koji reguliše sva prava, pa ni subvencije za osobe sa invaliditetom, penzionerima sa nižim primanjima, socijalno ugroženim licima i deci. Odredbe su rasute u mnogobrojnim zakonima i podzakonskim aktima i često su nedovoljne da bi se razumeo postupak ostvarivanja.

Radi boljeg uvida u važeće propise, opšte informisanosti i zainteresovanosti građana, Lokalni ombudsman grada Subotice sačinio je Vodič kroz prava  i subvencije namenjene osobama sa invaliditetom, penzionerima sa nižim primanjima,socijalno ugroženim licima i deci.

Vodič obrađuje prava koja obezbeđuje Republika, Grad Subotica, a posebna pažnja je posvećena oblasti finansijske podrške porodici sa decom i subvencijama u javnim preduzećima.

Ostavite prvi komentar

Ostavite komentar

Vaša imejl adresa neće biti objavljena.


*