Makronovim predlogom Kosovo se rešava na kraju

RTV
BEOGRAD –

Pristup zemalja kandidata članstvu u EU trebalo bi da se uskoro, na osnovu predloga Francuske, drastično promeni, a među novinama je i grupisanje dosadašnjih 35 poglavlja u sedam gradualnih paketa, prema kojem bi se u slučaju Srbije poglavlje o Kosovu našlo na samom kraju, pišu „Večernje novosti“.

Kako piše beogradski dnevnik, na osnovu nezvaničnog dokumenta u koji je imao uvid, članstvo bi se prema pomenutim izmenama sticalo postepeno u sedam faza, a ne po poglavljima kako je to bilo tumačeno prethodnih dana.

RTV

Pariz predlaže da u prvu grupu uđu poglavlja 23 i 24, koja se odnose na vladavinu prava i njih bi trebalo, kao i do sada, ispunjavati čitavim tokom pristupnog procesa.

Poglavlje 35, koje se odnosi na ostala pitanja, a u slučaju Srbije na KiM, ušlo bi tek u poslednju, sedmu grupu, a rešavalo bi se neposredno pre samog punopravnog članstva, navode „Novosti“.

Stadijum dva obuhvatao bi poglavlja 14,15, 21, 22, 25, 26 i 27, a odnosi se na obrazovanje, istraživanje, mlade, kulturu, sport, okolinu, transport, telekomunikacije i energiju.

Čim bi se navedena poglavlja otvorila i zatvorila kandidati bi, na primer, mogli da koriste evropske programe kao što su Erazmus plus, Horizon i Lajf plus i da imaju konkretne koristi i pre punopravnog članstva u evropskom istraživačkom prostoru i transevropskim mrežama.

U trećoj grupi su poglavlja 5, 7, 8, 19, 20 i 28, koja se tiču zapošljavanja, socijalne politike, zdravstva, zaštite potrošača i konkurentnosti.

U četvrtoj etapi su ekonomski i finansijski poslovi s oblastima 4, 9, 16, 17, 18 i 32, a u petoj unutrašnje tržište, poljoprivreda i ribolov s poglavljima 1, 2, 3, 6, 10, 11, 12, 13 i 29.

Faza šest obuhvata spoljne poslove s oblastima 30 i 31, kada će Srbija morati da uskladi, između ostalog, njene odnose sa Rusijom.

Faza sedam odnosi se na poglavlja 33, 34 i 35.

IZVOR:RTV

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*