Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad starima

Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad starima obeležen je i u Subotici, sastankom u Plavoj ali Gradske kuće održanim sa ciljem da se okupe sve relevantne ustanove socijalne zaštite i udruženja koji brinu o našim najstarim sugrađanima. Član Gradskog veća zadužen za oblast socijalne zaštite i zdravstva, Ilija Đukanović, rekao je da je grad Subotica ove godine, izdvajanjem 44 miliona dinara, povećao sredstva iz bužeta za rad Gerontološkog centra i gerontoloških klubova i da su putem konkursa društvenog i humanitarnog rada za Kolo srpskih sestara i Karitas izdvojena određena sredstava.

„Ideja nam je da čujemo određene sugestije i preporuke od prisutnih aktera kako bi poboljšali život najstarijim Subotičanima. Naši najstariji sugrađani treba da imaju kvalitetan život. Naša uloga, kao lokalne samouprave, jeste da brinemo o njima, ali veliku ulogu imaju i mediji, civilni sektor, kao i obrazovni sistem. Očekujem da ćemo se usaglasiti i formirati Gerontološki forum ili Savet za unapređenje položaja starijih osoba u našem gradu“ – naglasio je Ilija Đukanović.

Poslednjih godina broj nasilja nad starima je u porastu, a posebno ranjive su starije žene. Istraživanja pokazuju da su starije osobe često izložene raznim oblicima nasilja koje nad njima vrše članovi njihovih porodica, najčešće sinovi i unuci sa kojima žive, navodi se na zvaničnoj internet stranici Grada Subotice.

Zamenica zaštitnika građana grada Subotica, Ljiljana Vuković Simić, kaže da su u poslednje vreme primetili da im se obraćaju starije osobe i to ne samo zbog fizičkog i psihičkog nasilja, nego i da se često nenamenski troše njihovi prihodi.

„Tu se ne radi samo o nasilju nad osobom, nego i nepoštovanju ugovora o izdržavanju starije osobe. Mi tada obaveštavamo Centar za socijalni rad koji nam svaki put dostavlja povratne informacije“ – rekla je Ljiljana Vuković Simić.

Direktor Gerontološkog centra Subotica, dr Nenad Ivanišević, istakao je da se, kada se govori o nasilju nad starijim osobama, uglavnom misli na zanemarivanje najsrarijih sugrađana.

„Prema poslednjim istraživanjima Svetske banke jedan od sakrivenih izvora potencijalnog siromaštva jesu staračka seoska domaćinstva. Gerontološki centar, kroz gerontološke klubove i uslugu tuđe nege i pomoći, posebnu pažnju poklanja samačkim i staračkim domaćinstvima. Na nama svima je da ih edukujemo da znaju šta je nasilje, a šta zanemarivanje. Gde mogu da ga prijave i kome mogu da se jave“ – kazao je Nenad Ivanišević.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*