Menja se zakon o maloletnicima

Važeći Zakon o maloletnicima nije menjan punih 15 godina, ali posle neophodne procedure, uskoro bi mogle da uslede izmene i dopune ovog teksta.
1
Foto: Dnevnik.rs

Posebna radna grupa Ministarstva pravde završila je nacrt izmena i dopuna Zakona o maloletnicima, kojima će biti značajno poboljšan položaj maloletnika kao žrtava, rekla je dr Ivana Stevanović, direktorka Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja, na savetovanju krivičara na Zlatiboru.

Izmene predviđaju da se o maloletnim učiniocima krivičnih dela vode specijalizovane evidencije u svim sudovima i tužilaštvima, a svi podaci slivaće se u centralizovanu bazu pri Ministarstvu pravde. Time će se lakše utvrditi šta sve utiče na povećanje i smanjenje stope maloletničkog kriminaliteta, koje su mere i kazne izrečene, a biće dostupni i kompletni podaci o tome koliko mladih ljudi ponovo izvrši krivično delo.

Izmene i dopune ovog teksta su samo prvi korak ka donošenju potpuno novog Zakona o maloletnicima, malo podužeg naziva –  Zakon o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica, a u primeni je već 15 godina.

Planirano je osnivanje jedne posebne ustanove za lečenje i osposobljavanje maloletnika,  kao i osnivanje posebnih pritvorskih jedinica, budući da maloletni osumnjičeni dele

pritvorske ćelije sa punoletnim licima. Sudije veoma retko izriču vaspitne naloge koji podrazumevaju lečenje od bolesti zavisnosti, upravo zbog toga što za to nemamo adekvatnu ustanovu, rečeno je na savetovanju.

Istraživanja o primeni Zakona o maloletnicima koji su prezentovani za okruglim stolom o maloletničkoj delikvenciji na ovom skupu krivičara , pokazuju da oni najčešće vrše imovinska krivična dela, koja su u značajnom procentu povezana sa zavisnošću od alkohola i droga. Ukoliko bi bili adekvatno kažnjeni za prekršaj, možda bi ih to sprečilo da učine krivično delo, rečeno je na okruglom stolu.

Istraživanje o kretanju maloletničkog kriminala i primeni ovog zakona tokom oslednjih 15 godina, koje je Institut uradio uz podršku OEBS-a pokazali su da se ukupan broj krivičnih dela maloletnika smanjuje, sa izuzetkom porasta u 2013. godini. Najveći procenat maloletničkog kriminala zabeležen je na teritoriji apelacionih sudova u Beogradu i Novom Sadu, a manje na području koje pokrivaju apelacioni sudovi u Nišu i Kragujevcu.

 

 

IZVOR:DNEVNIK

Ostavite prvi komentar

Ostavite komentar

Vaša imejl adresa neće biti objavljena.


*