Menja se zakon o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti

Foto: Dnevnik.rs

Već nekoliko godina Uprava za sprečavanje pranja novca upozorava na to da se velika količina novca obrće u sektoru nepokretnosti.

Foto: Dnevnik.rs

U prošlogodišnjem izveštaju ističe se da je tokom 2018. uočen već ustaljeni trend investiranja gotovine ili novca nepoznatog porekla, kao i koji potiče od organizovanog kriminala, ili pojedinaca kriminalca.

Te navode potvrđuje, navodi Uprava za sprečavanje pranja novca, i saradnja s državnim organima u istražnim radnjama u vezi s proverama tokova novca u sektoru građevinarstva ili u prometu nepokretnosti, kao i sačinjena Nacionalna procena rizika od pranja novca i finansiranja terorizma tokom 2018. godine, u kojoj je istaknut visok rizik od pranja novca u građevinskom sektoru.

Uočen je već ustaljeni trend investiranja gotovine ili novca nepoznatog porekla, kao i onog koji potiče od organizovanog kriminala ili pojedinaca kriminalaca

Uprava je sačinila i šemu na koji način fizička lica kao investitori peru novac u sektoru nepokretnosti: fizičko lice ubacuje novac nepoznatog porekla u izgradnju stambenih jedinica koje imaju regulisanu građevinsku dokumentaciju za izgradnju. Međutim, veća sumnja u pranje novaca postoji u investiranju u stambeno-poslovne objekte koji nemaju građevinsku dozvolu. U takvim slučajevima obično nema nadzora u postupku izgradnje. Nakon izgradnje sprovodi se legalizacija stanova koji su predmet prodaje, i to najčešće u gotovini. Na taj način se „sporni novac” legalizuje, ostvaruje se prihod, i to najčešće gotovinski, a kapitalna dobit ostaje van domašaja poreskih organa. Visok rizik od pranja novca uočen je i u sektoru posredovanja u prometu i zakupu nepokretnosti jer se ne zna stvarni vlasnik nepokretnosti koje se izdaju.

Zbog toga, ali i ispunjenja preporuka FAFT-a, država je odlučila da unapredi pravni okvir za otkrivanje, sprečavanje i suzbijanje pranja novca u oblasti posredovanja u prometu i zakupu nepokretnosti usvajanjem izmena i dopuna Zakona o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti. Dozvola za obavljanje delatnosti, koja se potvrđuje upisom u Registar posrednika, osnovni je cilj izmena i dopuna. Pretežna delatnost poslovanja agencija za nekretnine je ključni uslov za upis u registar.


Rešiti se osuđivanih

Takođe, pomenutim izmena biće ojačane odredbe koje zabranjuju licima osuđivanim za krivična dela da osnivaju ili kontrolišu lica koja pružaju usluge posredovanja u prometu i zakupu nepokretnosti, naročito u pogledu osuđivanosti stvarnih vlasnika agencija za nekretnine.

Specifičan cilj je da samo lica koja nisu osuđivana mogu da se bave posredovanjem u prometu i zakupu nepokretnosti.


Željeni efekat izmena koje je usvojila Vlada Srbije je da u registru budu samo posrednici s pretežnom delatnošću agencije za nekretnine, koje učestvuju u procesu kupoprodaje i iznajmljivanja nepokretnosti na celoj teritoriji Srbije s milionskim prometom u evrima i dinarima, kao i sprečavanje kriminalnih pojava pranja novca u tom sektoru.

Ubuduće će se posrednici u nepokretnostima brisati iz registra ukoliko su upis obavili na osnovu neistinitih podataka, ako postupaju suprotno propisima kojima se uređuje sprečavanje pranja novca i ako ne ispunjavaju zakonske uslove u pogledu stalnog zaposlenja sertifikovanog fizičkog lica.

Izmene tog zakonskog akta primenjivaće se od 1. januara 2020. godine.

IZVOR:DNEVNIK

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*