MentalHub inicijativa za otvaranje psihološkog savetovališta u Novom Sadu

Organizacija MentalHub pokrenula je inicijativu za otvaranje psihološkog savetovališta u Novom Sadu (u daljem tekstu Inicijativa) koje bi trebalo da bude podržano i finansirano od strane lokalne samouprave. Na ovaj način građanima bi bilo obezbeđeno kontinuirano i besplatno dobijanje psihološke pomoći od strane redovno i stalno zaposlenih psihologa.

 

Podaci Svetske zdravstvene organizacije pokazuju da se kontinuirano beleži raskorak između sa jedne strane broja ljudi koji pate od neke vrste psihičke poteškoće i sa druge strane dostupnosti psihološke pomoći, posebno u okviru državnih institucija zaduženih za brigu o mentalnom zdravlju stanovništva. Tako se procenjuje da u proseku svaka četvrta osoba treba neku vrstu psihološke pomoći, a tek svaka dvadeseta je zaista i dobije.

 

Kao osnovna barijera da se ovaj raskorak smanji se ističe činjenica da je u državnom sektoru (psihijatrijske institucije i ustanove socijalne zaštite) zaposleno premalo psihologa, da nisu dovoljno dostupni i vidljivi, da se predugo čeka na red i da je ovaj vid pomoći često kratkoročan s obzirom na prirodu rada takvih institucija. Sa druge strane, psihološka pomoć koja se nudi u privatnom sektoru materijalno je nedostupna za najveći broj osoba.

 

U Srbiji se psihološka pomoć, osim kroz državni i privatni, nudi i kroz nevladin sektor ali to znači da se pomoć pruža samo dok traje projekat u okviru kojeg se takva usluga organizuje i sprovodi. Po pravilu, psiholozi koji takvu pomoć pružaju, to čine volonterski, bez materijalne nadoknade, što ovu uslugu čini nesigurnom i privremenom a psihologe stavlja u nezavidnu poziciju višegodišnjeg obavljanja svoje struke bez novčanih primanja.

 

Inicijativa bi u značajnoj meri odgovorila na probleme sa kojima se susreću građani kada je u pitanju traženje psihološke pomoći ili podrške. Otvaranjem gradskog psihološkog savetovališta u kojem bi građani Novog Sada mogli kontinuirano i besplatno dobijati ovakav vid psihološke podrške rasteretile bi se i liste čekanja u psihijatrijskim institucijama, centrima za mentalno zdravlje i centrima socijalne zaštite, kao i umanjila mogućnost relapsa ili rehospitalizacije, dok bi psiholozi imali stalno mesto zaposlenja na kojem bi obavljali delatnost za koju su se školovali.

 

Ovakva Inicijativa je u skladu sa nalazima istraživanja koji govore da se značajan porast zahteva za psihološkom pomoći beleži kada postoji mogućnost da je ljudi dobiju besplatno kroz savetovališta pri lokalnim zajednicama i da u takvim uslovima pokazuju manju samostigmu, veću istrajnost i ređe odustaju od tretmana.

 

Takođe, ovakva Inicijativa je u potpunosti u skladu sa aktuelnim Programom o zaštiti mentalnog zdravlja  u Republici Srbiji za period od 2019. do 2026. godine u kojem je kao osnovni cilj istaknut proces deinstitucionalizacije i transformacija brige o mentalnom zdravlju kroz stvaranje uslova za adekvatnu pomoć i podršku u zajednici.

 

Ova Inicijativa je usmerena ka tome da se omogući da osobe svih uzrasta mogu da dobiju adekvatnu i stručnu psihološku pomoć ukoliko procene da im ona treba a da im pri tome ne treba ni uput ni novčanik.

 

Psihološki centar za mentalno zdravlje u zajednici „MentalHub“ se bavi pružanjem psihosocijalne podrške, ranim intervencijama, kreiranjem kulturno-edukativnih sadržaja, kao i edukacijom drugih o mladim osobama sa psihosocijalnim poteškoćama.

 

 

Ostavite prvi komentar

Ostavite komentar

Vaša imejl adresa neće biti objavljena.


*