Ministarka pravde pozvala poslanike da podrže izbor Zagorke Dolovac

Ministarka pravde Maja Popović pozvala je poslanike da podrže izbor Zagorke Dolovac za Republičkog javnog tužioca, navodeći da je Dolovac kao tužilac odredila prioritete u svom radu u vidu odlučne borbe protiv kriminala, a posebno teških i savremenih oblika.

Maja Popović je u Skupštini Srbije kazala da je Zagorka Dolovac među prioritete navela i povećanje efikasnosti krivičnog gonjenja, jačanje međunarodne saradnje, uključujući aktivno učešće u procesu pridruživanja EU.

Ministarka pravde pozvala poslanike da podrže izbor Zagorke Dolovac

Ministarka pravde pozvala poslanike da podrže izbor Zagorke Dolovac

„Zalagala se za dosledno sprovođenje osnovnih principa u radu javnih tužilaštva u vidu primene načela samostalnosti, nepristrasnosti, profesionalnosti i odgovornsti te preduzimala mere za uspostavljanje i unapređenje rada disciplinskih organa etičkog odbora i Poverenika za samostalnost Državnog veća tužilaca“, rekla je Popovićeva.

Ministarka je dodala da je Republičko javno tužilaštvo pod rukovodstvom Zagorke Dolovac preduzelo niz aktivnosti radi ispunjavanja preporuka MANIVAL-a, Komiteta Saveta Evrope i Akcionog plana FATF-a radi efikasnijeg procesuiranja krivičnih dela pranja novca.

„Zahvaljujući navedenom zalaganja svih organa i tužioca u vezi sa procesuiranjem krivičnih dela pranja novca, Srbija se od juna 2019. više ne nalazi na tzv. sivoj listi što predstavlja veliki uspeh za rad u borbi protiv pranja novca i finansiranja terorizma“, rekla je Maja Popović.

Kaže da je Dolovac kao republički javni tužilac pružila punu podršku učešću javnog tužilaštva u izradi revizije i sprovođenju najvažnijih strateških dokumenata Srbije u oblasti pravosuđa, a sve u cilju jačanja vladavine prava u Srbiji.

„U toku mandata zalagala se za povećanje broja nosilaca javnotužilačkih funkcija i starala se da javno tužilaštava budu adekvatno opremljena i obučena kroz usavršavanje zaposlenih“, rekla je ministarka pravde.

Navela je da je Dolovac unapredila međunarodnu saradnju javnog tužilaštva kroz otvaranje kancelarije Republičkog javnog tužilaštva u Eurodžastu što je omogućilo da Srbija bude pouzdan partner.

Posle sprovedenog javnog konkursa Državno veće tužilaca je, objasnila je Popovićeva, na sednici 15.juna utvrdilo listu kandidata za izbor Republičkog tužioca dok je vlada na sednici 24. juna usvojila predlog odluke o izboru tužioca i predložena je Zagorka Dolovac.

Dolovac je rođena u Novom Sadu, završila gimnaziju u Sremskim Karlovcima, diplomirala je na Pravnom fakultetu u Novom Sadu 1989. godine, a pravosudni uspit položila je 1992. godine.

Od 2004. godine do 2007. bila je zamenik okružnog javnog tužioca u Novom Sadu, od 2007. do 2009. bila je v. d. okružnog javnog tužioca u Beogradu.

Od 1. januara 2010. godine je Republički javni tužilac.

 

 

IZVOR:RTS

Ostavite prvi komentar

Ostavite komentar

Vaša imejl adresa neće biti objavljena.


*