MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANJA RASPISALO KONKURS ZA FINANSIRANJE PROJEKATA IZ OBLASTI SAVREMENOG STVARALAŠTVA

LOGO

Ministarstvo kulture i informisanja raspisalo je danas Konkurs za finansiranje ili sufinansiranje projekata iz oblasti savremenog stvaralaštva u Republici Srbiji u 2020. Godini.

 

Konkurs se raspisuje radi pružanja finansijske podrške kulturnim programima i projektima u oblasti savremenog stvaralaštva, a  koji doprinose ostvarivanju opšteg  interesa u oblasti kulture.

LOGO

 

Konkurs se raspisuje za programe i projekte u sledećim oblastima kulture:

– književnost (stvaralaštvo, prevodilaštvo);

– muzika (stvaralaštvo, produkcija, interpretacija);

– likovne, primenjene, vizuelne umetnosti, dizajn i arhitektura;

– pozorišna umetnost (stvaralaštvo, produkcija i interpretacija);

– umetnička igra – klasičan balet, narodna igra, savremena igra (stvaralaštvo,  produkcija i interpretacija);

– filmska umetnost i ostalo audio-vizuelno stvaralaštvo;

– digitalno stvaralaštvo i multimedija.

Kao i za programe i projekte u oblasti

  • kulturnih delatnosti nacionalnih manjina u Republici Srbiji
  • kulturnih delatnosti osoba sa invaliditetom
  • kulturnih delatnosti dece i za decu i mlade.

 

Konkurs je otvoren i za projekte izvornog narodnog i amaterskog stvaralaštva u svim umetničkim oblastima (muzika, umetnička igra, pozorišna umetnost, književnost, filmsko stvaralaštvo, te vizuelne umetnosti).

 

Cilj konkursa je: usklađen kulturni razvoj Republike Srbije stvaranjem podsticajnog okruženja za unapređenje svih oblasti umetničkog stvaralaštva, kao i obezbeđivanje uslova za dostupnost kulturnih sadržaja i razvoja publike (posebno imajući u vidu pripadnike društveno osetljivih grupa).

 

Pravo učešća na ovom konkursu imaju: ustanove, umetnička i druga udruženja registrovana za obavljanje delatnosti kulture, pojedinci (umetnici, saradnici, odnosno stručnjaci u kulturi), kao i drugi subjekti u kulturi, osim ustanova kulture čiji je osnivač Republika Srbija, koje se finansiraju shodno članu 74. Zakona o kulturi.

Jedan projekat može biti prijavljen samo na jednom konkursu Ministarstva.

Konkurs nije namenjen pojedinačnim projektima koji su već finansirani ili sufinansirani na prethodnim konkursima Ministarstva kulture i informisanja (osim  festivala, manifestacija i likovnih kolonija koje se tradicionalno održavaju svake godine), kao i projektima koji su već finansirani budžetskim sredstvima ovog Ministarstva, ali su sredstva nenamenski korišćena ili projekat nije realizovan.

 

O izboru projekata po raspisanom Konkursu odlučuju stručne komisije koje obrazuje Ministarstvo kulture i informisanja i to za svaku umetničku oblast posebno.

Projekte u oblasti izvornog narodnog i amaterskog stvaralaštva razmatraće stručne komisije iz određenih oblasti u okviru kojih se realizuje (muzika, filmska umetnost, književnost, pozorišna umetnost, umetnička igra, vizuelne umetnosti i multimedije).

Merila za izbor projekata koji se finansiraju ili sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije po oblastima u kulturi određena su u članu 4. Uredbe o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine, odnosno jedinica lokalne samouprave  (videti na www.kultura.gov.rs/propisi/propisiukulturi).

Posebno će se voditi računa  o projektima koji predstavljaju žensko kulturno stvaralaštvo, te promovišu rodnu ravnopravnost u oblasti savremenog stvaralaštva.

 

Rezultati ovog konkursa će biti objavljeni na zvaničnoj internet strani Ministarstva kulture i informisanja, najkasnije 60 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

 

 

Na zvaničnoj internet strani Ministarstva www.kultura.gov.rs, mogu se preuzeti formulari za učešće na konkursu, u zavisnosti od oblasti za koju se prijavljuje:

– Formular za sve oblasti konkursa (oblasti od 1. do 12, osim oblasti pod brojem 3. i brojem 9 );

– Formular za kulturne delatnosti nacionalnih manjina (Oblast pod brojem 9);

– Formular za kapitalna dela koja se objavljuju na srpskom jeziku iz oblasti kulture i vredna dela iz oblasti domaće i prevodne književnosti (Oblast pod brojem 3).

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*