Ministarstvo objavilo Građanski vodič kroz budžet Srbije

RTV
BEOGRAD –

Ministarstvo finansija postavilo je na svoj sajt Građanski vodič kroz budžet Srbije čiji je cilj, kako se navodi, da doprinese većem razumevanju budžetskog procesa, kao i odluka kojima se to ministarstvo vodilo pri sastavljanju budžeta.

U dokumentu su predstavljeni osnovni ekonomski pojmovi, šta sve čini budžet, ko su korisnici budžeta, i drugo.

RTV

Prioritet Ministarstva finansija je, navodi se, stabilnost javnih finansija, kroz primenu jasnog plana usklađivanja budžetskih prihoda i primanja i rashoda i izdataka te je za uspešno upravljanje javnim finansijama, dodaju, neophodna velika budžetska disciplina i odgovornost.

„Shodno tome, uvereni smo da sveobuhvatnija javna debata o pravcu u kome se kreće naša zemlja i prioritetima u javnoj potrošnji, može značajno doprineti ekonomskom rastu i razvoju na dugi rok“, navodi se u Vodiču.

Između ostalih podataka, navedeno je da će u 2020. godini Vlada utrošiti za socijalnu zaštitu 124,9 milijardi dinara, za subvencije u poljoprivredi 41 milijardu, za kapitalne izdatke 198,8 milijardi, opštinama i gradovima ide 33,3 milijarde dinara, Republičkom fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje 157,6 milijardi, za Republički fond za zdravstveno osiguranje 22,9 milijardi, za rashode za otplatu kamata 111,4 milijardi dinara…

Takođe, u dokumentu je navedeno i da će Vlada morati na domaćem i međunarodnom finansijskom tržištu da se zaduži u iznosu od 20,2 milijarde dinara za pokriće deficita, kao i za otplatu glavnice domaćim i stranim kreditorima.

Troškovi servisiranja duga se sastoje od rashoda za otplatu kamata koji iznose 111,4 milijarde dinara i izdatka za otplatu glavnice domaćim i stranim kreditorima i otplatu glavnice po garancijama u iznosu od 581,2 milijarde dinara.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*