MINISTARSTVO ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

SAOPŠTENJE

U Srbiji se na većini mernih mesta, gde postoje automatske stanice za ispitivanje aerozagađenja, u poslednji 30 sati registruju velike koncentracije suspendovanih čestica (PM), koje značajno prelaze granične vrednosti.

Specifičnost trenutnog aerozagađenja je to što u masi PM-a dominiraju krupnije čestice, dok su čestice do PM 2,5 manje zastupljene, što nije bio slučaj do sada.

Nakon identifikacije mogućih izvora zagađenja, lokalnih i onih iz okruženja, kao i analize osnovnih meteo parametara, posebno brzine i pravca vetra, može se pretpostaviti da je dominantan izvor, pored individualnih ložišta i resuspendovana prašina, koja i inače u naseljenim mestima spada u veće zagađivače. S obzirom da su padavine koje smo imali prethodnih dana sve polutante iz vazduha spustile na zemlju, topljenjem snega i sušenjem površine tla jak vetar doveo je do reemisije, odnosno ponovnog vraćanja PM čestica u prizemnom sloju atmosfere.

Sa mernih stanica koje uzorkuju PM čestice, uzeti su uzorci kako bi se uradila analiza sadržaja čestica koja će nam dati tačniju i lakšu procenu udela pojedinih izvora zagađenja o čemu ćemo obavestiti javnost.

Takođe, procenjujemo da će se stanje zagađenosti vazduha popraviti sa očekivanom promenom meteo uslova. Savet lekara je da se manje vremena provodi napolju.

 

 

Služba za komunikaciju i odnose s javnošću

Ministarstva zaštite životne sredine

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*