Na proleće novi granični prelaz

Najkraći put iz Sombora do Mađarske, odnosno do Budimpešte, vodi preko Gakova i Rastine i granični prelaz je odavno velika želja građana zapadne Bačke. Posle mnogo godina priča, to će se konačno i ostvariti. Somborcima će tako Baja biti bliža za desetak kilometara.
Javno preduzeće „Putevi Srbije” nedavno je završilo asfaltiranje puta od skretanja ka Rastini do samog graničnog prelaza, što je bio jedan od osnovnih uslova da nova komunikacija između dve države postane upotrebljiva. Naime, do granice je vodio samo zemljani put. Sada je to asfaltna saobraćajnica, širine 6,5 metara i dužine 1,76 kilometara. Put je izgrađen na osnovu međudržavnog sporazuma Srbije i Mađarske o izgradnji graničnog prelaza Rastina – Bačsentđerđ. Deonica puta od izlaza iz Gakova prema Rastini, do odvajanja prema graničnom prelazu je u dosta lošem stanju, ivice saobraćajnice su na nekim mestima nestale zbog oštećenja i erozije, a i širina je mala.
– Deonica dužine 4,6 km, od izlaza iz naseljenog mesta Gakovo do početka zemljanog puta, je širine 4 m sa završnim slojem od asfalt betona. Plan je da se tokom 2018. godine izvedu sledeći radovi i aktivnosti na toj deonici: utvrđivanje projektnog zadatka; geodetski i geomehanički radovi i izrada tehničke dokumentacije; pojačano održavanje karakteristične deonice 3, odnosno proširenje puta dužine 4,6 km; obezbeđenje projekta izvedenog stanja, tehnički pregled izvedenih radova, geodetsko snimanje, ishodovanje upotrebne dozvole i upis u katastar nepokretnosti za karakterističnu deonicu 3. Po okončanju radova u 2017. i 2018. godini izvršiće se prekategorizacija opštinskog puta u državni put drugog A reda – navodi se u odgovoru „Puteva Srbije”.
Tokom 2017. godine na urgentnom održavanju deonice 4, koja je bila zemljani put, JP „Putevi Srbije” finansirali su radove sa 85.000.000 dinara, a u 2018. godini za pojačano održavanje deonice od Gakova do Rastine planiraju da izdvoje 140.000.000 dinara, dok će Grad Sombor učestvovati u finansiranju tokom 2017. i 2018. godine sa 5.400.000 dinara.
Sa srpske strane granice su radovi planirani za ovu godinu završeni, a sa mađarske strane su radovi na izgradnji objekata graničnog prelaza u toku.
Granična kontrola srpskih i mađarskih organa obavljaće se u istom objektu od 400 kvadratnih metara, sa mađarske strane granice. Procenjena vrednost radova sa mađarske strane iznosi 589 miliona forinti, odnosno oko 225 miliona dinara.
Predsednik Saveta MZ Gakovo Simo Marković očekuje da će otvaranje graničnog prelaza barem malo popraviti sadašnje stanje u selu, koje pati od velike nezaposlenosti i odlaska mladih.
– Pre svega očekujem da ćemo se malo više zbližiti sa komšijama Mađarima iz Đurića, sa kojima se redovno srećemo raznim povodima. Sigurno će biti više prelazaka preko granice, jer smo do sada morali da putujemo do Bačkog Brega, pa onda do Đurića. Sada će taj put biti skraćen za više desetina kilometara. Gakovo će dobiti bolji put, širi i bezbedniji od dosadašnjeg, a bićemo vidljiviji i na mapi. To će biti najznačajniji boljitak. Pretpostavljam da će se malo povećati i promet u prodavnicama i ugostiteljskim objektima. Poznato je da je Gakovo radničko naselje, meštani uglavnom nemaju svoje poljoprivredno zemljište, jer je gotovo sve oko sela u državnom vlasništvu. Za nas bi bilo najbolje da se otvori neka manja fabrika, koja bi zaposlila barem 100-150 ljudi. U svakom slučaju, granični prelaz može da bude samo dobra stvar za Gakovo – rekao je Simo Marković.
Pogranično selo Bačsentđerđ, odnosno Đurić u Mađarskoj u sličnoj je poziciji kao i Rastina, naime u oba mesta putnici mogu samo da se okrenu i pođu nazad istim putem kojim su došli. Od sledećeg marta ili aprila to će se promeniti, što jako raduje meštane tog mađarskog sela.
– Odavno čekamo otvaranje graničnog prelaza. Naši meštani često prelaze granicu, jer neki od njih imaju rodbinu u Srbiji. Rastina je bratsko selo Bačsentđerđa, a Gara je u bratskim odnosima sa Gakovom, tako da će ovako putovanje biti značajno olakšano, između ostalog i prilikom seoskih slava i kirbaja u tim mestima. Posle otvaranja graničnog prelaza stanovnici našeg sela, odnosno pograničnih bratskih opština će mnogo kraćim putem stizati i do Sombora. Sa mađarske strane je putna infrastruktura u manje-više dobrom stanju, popravke su potrebne samo na nekoliko mesta – napisao je Jožef Miler (Müller József) gradonačelnik Bačsentđerđa.
Izvor: SOinfo.org

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*