Najava tretmana suzbijanja komaraca na teritoriji Grada Subotice

 

U skladu sa  Ugovorom o javno – privatnom partnerstvu za obavljanje usluga dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na teritoriji Grada Subotice broj IV-404-142/2021 od 10.5.2021. godine  i datim Nalogom za vršenje DDD tretmana br. 18 od 9.9.2021. godine, preduzeće „Oris“ d.o.o. iz Sombora, obaveštava građane da će sprovesti tretman suzbijanja odraslih komaraca sa zemlje u periodu od 13. septembra 2021. do 19. septembra 2021. godine. Tretman odraslih komaraca će se izvršiti u vremenu od 17:00 do 23:00 časa prvog dana u okviru navedenog termina sa povoljnim meterološkim uslovima, u odsustvu padavina, vetra i bez ekstremno visokih temperatura vazduha. Tretman  će se vršiti na teritoriji mesnih zajednica: Hajdukovo, Bački Vinogradi, Šupljak, Palić, Aleksandrovo, Prozivka, Bajnat, Dudova šuma, Čantavir, Bačko Dušanovo, Višnjevac,  Bajmok, Stari Žednik, Novi Žednik i Đurđin.

Tretman sa zemlje će se vršiti ULV tehnikom, preparatom na bazi aktivne materije deltametrin. Preparat je toksičan za pčele, pa se mole pčelari da svoje košnice zatvore ili uklone na udaljenost od najmanje 5 km od mesta vršenja tretmana. Dejstvo navedenog preparata traje 3 dana. Mape sa lokacijama na kojima se vrši tretman dostupne su na fejsbuk i internet stranici (www.oris.rs) preduzeća „Oris“ doo Sombor. Telefon za sve dodatne informacije je: 025/515 50 55.

Ostavite prvi komentar

Ostavite komentar

Vaša imejl adresa neće biti objavljena.


*