Najava tretmana suzbijanja komaraca na teritoriji Grada Subotice

U skladu sa Ugovorom o javnoj nabavci usluge suzbijanja komaraca na teritoriji Grada Subotice broj IV-404-169/2018 i datom Saglasnosti za vršenje adulticidnog tretmana sa zemlje broj IV -404-169/2018-3 od 23.05.2018. godine, preduzeće „Oris“ d.o.o. iz Sombora, obaveštava građane da će sprovesti tretman suzbijanja odraslih komaraca sa zemlje u periodu od 28.05.2018. do 02.06.2018. godine.

Tretman odraslih komaraca sa zemlje će se izvršiti na dan sa povoljnijom meterološkom situacijom u vremenu od 18:00 do 23:00 časa. Tretman će se vršiti na teritoriji sledećih mesnih zajednica: Palić (turistička zona i urbana zona) i Aleksandrovo.

Tretman će se vršiti ULV tehnikom sa zemlje, preparatom na bazi aktivne materije deltametrin. Preparat je toksičan za pčele, pa se mole pčelari da svoje košnice zatvore ili uklone na udaljenost od najmanje 5 km od mesta vršenja tretmana. Dejstvo navedenog preparata traje 3 dana. Mape sa lokacijama na kojima se vrši tretman dostupne su na fejsbuk i internet stranici (www.oris.rs) preduzeća „Oris“ doo Sombor. Telefon za sve dodatne informacije je: 025/515 50 55.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*