NBS kaznila dve banke zbog netačnih reklama

Foto: Pixabay, ilustracija

Narodna banka Srbije kaznila je dve banke zbog netačnih, odnosno nepropisnih reklama. a one su, kako se nezvanično saznaje, kažnjene uglavnom zbog toga što u reklamama nisu saopštile ključne informacije o uslovima korišćenja usluge kako bi korisnik već nakon reklame mogao da proceni osnovna svojstva proizvoda koji se reklamira, piše Politika.

Banke su, kako se nezvanično saznaje, kažnjene uglavnom zbog toga što u reklamama nisu saopštile ključne informacije o uslovima korišćenja usluge kako bi korisnik već nakon reklame mogao da proceni osnovna svojstva proizvoda koji se reklamira, piše Politika.
Foto: Pixabay, ilustracija
List navodi da „centralna banka ne želi da saopšti o kojim finansijskim institucijama je reč pravdajući se da je to poverljivo, kao i kolike im je novčane kazne izrekla„.
U tekstu Politike piše i da su u toku još dva postupka, protiv još dve banke koje posluju u Srbiji zbog sličnog prestupa, a prema zakonskoj regulativi one mogu da dobiju kazne zbog ovog prekršaja i do milion dinara, uz obavezu da izmene reklamu.
NBS nadzire oglašavanje banaka od stupanja na snagu Odluke o bližim uslovima oglašavanja finansijskih usluga, odnosno od 1. aprila 2019. godine. Najčešća nepravilnost koja je od tada uočena je nepoštovanje načela izbalansiranosti informacija, odnosno to što nije obezbeđeno da do korisnika preko reklame ne stignu samo informacije koje banka ističe kao prednosti određene finansijske usluge, koje je čine konkurentnom na tržištu, već i ključne informacije o uslovima pod kojima se takva usluga može koristiti. Pored toga, u određenim slučajevima, uočeno je da su, iako su podaci u oglasnoj poruci tačni, oni prikazani na način kojim bi se prosečan korisnik mogao obmanuti, jer banke preteruju i isticanju prednosti bankarskog proizvoda koji se reklamira ili izostavljanjem određenih informacija pri prezentovanju, piše Politika.
Banci kod koje se utvrde slične nepravilnosti u vezi sa oglašavanjem, NBS može izreći novčanu kaznu u iznosu do milion dinara, uz nalog da se otklone nepravilnosti, odnosno izmeni reklamna poruka. U određenim slučajevima, banci se može naložiti da prekine sa emitovanjem oglasne poruke.
Autor: Politika

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*