Novi kredit Svetske banke od 48 miliona dolara za razvoj nauke i preduzetništva

RTV
VAŠINGTON –

Privredni razvoj Srbije, zasnovan na znanju i inovacijama, biće podstaknut novim kreditom Svetske banke od 48 miliona američkih dolara, koji je odobrio Odbor izvršnih direktora Svetske banke.

Ovaj kredit, odobren u petak, finansiraće unapređenje značaja i kvaliteta naučnih istraživanja koja imaju potencijal da se komercijalizuju. Njime će se obezbediti sredstva za razvoj firmi koje se time bave, saopštila je Svetska banka.

RTV

Osim toga, navodi se, ovaj kredit će finansirati aktivnosti novoosnovanog Fonda za nauku, a podržaće saradnju između domaćih istraživača i privrednika sa ljudima iz srpske dijaspore.

„Mada inovativni i preduzetnički potencijal u Srbiji raste, on je danas sputan malim javnim i privatnim ulaganjem u istraživanje i razvoj (R&D), neefikasnim, nekonkurentnim finansiranjem nauke i malom saradnjom između privatnog i javnog sektora“, kaže se u saopštenju.

Svetska banka iztiče da je preduzetništvo u Srbiji napredovalo i obećava da će imati sve veći značaj, ali nedostatak potrebnih veština, znanja, mentorstva i finansiranja inovativnih preduzeća onemogućava njihov dalji rast.

„Veliki je potencijalni inovativni talenat u Srbiji, koji nije u potpunosti iskorišćen“, kaže Stiven Ndegva, šef Kancelarije Svetske banke u Srbiji.

“Samo oko 0,9 posto društvenog proizvoda u Srbiji se investira u R&D. To je znatno ispod 2,03 odsto koliko se u proseku ulaže u Evropskoj uniji. Najveći deo para dolazi od države. To pokazuje da privatni sektor neverovatno malo ulaže u R&D i inovacije, što je tržišna manjkavost. To zahteva da državna sredstva i druge vrste podsticaja na drugi način podstiču izlazak inovacija na tržište“.

Osim toga što će finansirati institucionalni razvoj i upravljanje Fondom za nauku, iz ovog kredita će se, kako je navadeno, sredstva koristiti za projekte Fonda za nauku izabrane kroz konkurentan proces.

„To se odnosi na donacije za bazična istraživanja, donacije za primenjena istraživanja koja promovišu saradnju javnih i privatnih institucija u R&D, kao i podsticaj saradnje sa partnerima iz EU. Kroz ovaj projekat finansiran kreditom Svetske banke, pomoći će istraživačima da dođu do inostranih sredstava i prilika za međunarodnu saradnju, kao i institucionalne reforme u pojedinim naučnim institucijama“, stoji u saopštenju.

Nastavljajući dugogodišnju podršku Svetske banke, zajedno sa EU, Fondu za razvoj Srbije, iz ovog kredita će se finansirati i donacije za ubrzani razvoj inovativnih preduzeća. Kroz ovaj program će se podržati mentorstvo, pristup investitorima, izlazak na nova tržišta.

„Ova podrška će se obezbediti za dve vrste aktivnosti: jedna u ranom razvoju (na nivou ideja), a druga za rast (širenje) inovativnih firmi. Ukupno će se obuhvatiti 40 preduzeća. Razmena znanja sa domaćim i stranim inovativnim centrima, inkubatorima i obezbeđenje finansiranja u ranom razvoju firme su kamen temeljac ovog programa“, saopštila je Svetska banka.

IZVOR:RTV

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*