Novi zakon uvodi mandat od osam godina za ombudsmana i poverenika

(Foto Tanjug)

Ombudsman i poverenik za pristup informacijama od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti biraće se na mandat od osam godina i na tu funkciju mogu biti birani samo jednom, ovo su, između ostalog, novine predviđene Predlogom zakona o zaštitniku građana i izmenama Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, koje je u Skupštini Srbije juče predstavila resorna ministarka Marija Obradović. Poslanici su u raspravi isticali da nova rešenja „pokazuju nameru da se osnaže ove nezavisne institucije i omogući bolja zaštita građana”.

Obradovićeva je više od pola sata obrazlagala predložena rešenja, navodeći, između ostalog, da se Predlogom zakona o zaštitniku građana „stvaraju pravni uslovi za unapređenje nezavisnosti i efikasnosti rada zaštitnika, što je opšti cilj koji je postavljen u Akcionom planu za poglavlje 23, koji je na ovakav način formulisan i u godišnjim izveštajima Evropske komisije o napretku Srbije”.

Kazala je da „ključne novine treba posmatrati kroz tri aspekta – veća ovlašćenja zaštitnika, unapređenje statusne, funkcionalne i finansijsko-budžetske nezavisnosti zaštitnika i unapređenje efikasnosti i efektivnosti njegovog rada”. Prema njenim rečima, zaštitnik će imati ovlašćenje da daje mišljenje državnim organima u postupku pripreme propisa ili zakona, a do sada je to mogao da čini samo prema skupštini i vladi. Biće, kazala je, nezavisniji jer se bira na osam godina bez mogućnosti reizbora, a ne kako je sada – na pet godina uz mogućnost reizbora. Istakla je i da više nema zabrane davanja političkih izjava, kao što je bilo do sada. Zaštitnik dobija i nova ovlašćenja – poslovi nacionalnog nezavisnog mehanizma za praćenje sprovođenja Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom i poslovi nacionalnog izvestioca u oblasti trgovine ljudima.

Govoreći o izboru zaštitnika, ali i poverenika, Obradovićeva je rekla da će po novim rešenjima predsednik Narodne skupštine objavljivati javni poziv svim zainteresovanim licima koja ispunjavaju zakonske uslove da se prijave radi sticanja statusa kandidata, a poslaničke grupe će predlagati kandidate isključivo s liste onih koji su se prijavili na konkurs. Ministarka je navela da je ovakav izbor transparentan i da uključuje učešće javnosti u njemu.

U raspravi su svi poslanici isticali da će nova rešenja omogućiti bolje i efikasnije ostvarivanje prava građana jer će osnažiti institucije ombudsmana i poverenika.

Muamer Zukorlić (SPP) ocenio je da oba zakona „imaju intenciju osiguranja punog osećaja slobode i prava građana”. Kazao je da se iz predloženog vidi „namera predlagača da suštinski uredi stvari, a ne samo da izvrši kozmetičke promene”.

Predsednica Odbora za ustavna i zakonodavna pitanja Jelena Žarić Kovačević (SNS) pohvalila je veću „transparentnost izbora ombudsmana i poverenika i obezbeđivanje većeg stepena kontrole javnosti u tom postupku”. Navela je da su zanimljiva rešenja o produženju mandata ombudsmana i poverenika, ističući da Venecijanska komisija smatra da mandat ombudsmana treba da bude duži od mandata organa koji ga bira, da on ne treba da bude kraći od sedam godina i da se ograniči na jedan mandat, bez reizbora. Smatra da su rešenja dobra i da će građanima obezbediti dobru upravu, okrenutu njihovim potrebama.

Predsednik Odbora za ljudska i manjinska prava Muamer Bačevac (SDPS) kazao je da nova rešenja jačaju nezavisne institucije, „što doprinosi efikasnijoj zaštiti ljudskih i manjinskih prava”. Prema njegovim rečima, novi zakon o zaštitniku građana je „samo nastavak politike čiji cilj je jačanje odgovornosti i efikasnosti javne uprave”. Istakao je da su usvojene smernice i načela Venecijanske komisije, da je „jako dobro što se proširuju ovlašćenja zaštitnika, što je transparentniji izbor i što zaštitnik više ne mora da bude pravnik, već bilo koje visoko obrazovano lice s iskustvom od deset godina rada na poslovima iz oblasti zaštite ljudskih prava”. Pohvalio je i to što ubuduće Narodna skupština neće birati zamenike ombudsmana, već će ih on sam imenovati.

Snežana Paunović (SPS) pohvalila je šira ovlašćenja ombudsmanu u zaštiti prava deteta, koji će sada „moći, bez prethodne najave, da dođe u ustanovu socijalne zaštite za smeštaj dece i mladih, da izvrši pregled i utvrdi da li su narušena ili ugrožena prava deteta”. Kao dobro istakla je i rešenje kojim se omogućava roditeljima ili starateljima da podnesu pritužbu na rad organa koji krše prava deteta, a „to može da učini i samo dete, ukoliko je starije od deset godina”. Slaže se, kako je rekla, s novim načinom izbora ombudsmana, ali ne i sa načinom izbora njegovih zamenika, a najavila je i nekoliko amandmana. Navela je: „Smatramo da izbor zamenika ombudsmana treba da se vrati u nadležnost skupštine zbog velikih ovlašćenja koja imaju. Uložili smo amandman i na stručnu spremu ombudsmana jer smatramo da to mora biti diplomirani pravnik, zato što su poslovi zaštitnika građana usko vezani za sprovođenje zakona i zaštitu građana od izigravanja zakona. Razmislite o ovim predlozima jer su krajnje dobronamerni.”

 

 

 

IZVOR:POLITIKA

Ostavite prvi komentar

Ostavite komentar

Vaša imejl adresa neće biti objavljena.


*