Objavljen Nacrt izmena Ustava

Nacrt izmena Ustava Srbije u oblasti pravosuđa objavljen je na sajtu Ministarstva pravde radi javne rasprave, koja će u ovoj fazi trajati do 8. marta.

Povodom objavljenih izmena Ustava Ministarstvo pravde će održati četiri okrugla stola i to 5. februara u Beogradu, 19, februara u Kragujevcu, 26. febraura u Nišu i 5. marta u Novom Sadu, prenosi 021.rs.

Među najvažnijim izmenama Ustava su da se iz članstva najvišeg sudijskog organa – Visokog saveta sudstva isključuju predstavnici izvršne i zakonodavne vlasti.

U njegovom sastavu više neće biti član skupštinskog odbora za pravosuđe, kao ni ministar pravde. Nacrt ustavnih amandmana predviđa da u sastavu VSS bude 10, umesto dosadašnjih 11 članova.

Pet članova će biti sudije koje biraju njihove kolege sudije i pet istaknutih pravnika koje bira Narodna skupština.

Članovi saveta će ubuduće sami birati predsedavajućeg VSS i DVT.

Što se tiče sastava Državnog veća tužilaca, njemu se menja ime u Visoki savet tužilaca.

Predloženi ustavni amandani predviđaju da ga čini 11 članova – četiri zamenika javnih tužilaca koje biraju javni tužioci i zamenici javnih tužilaca, pet istaknutih pravnika koje bira Narodna skupština, Vrhovni javni tužilac Srbije i ministar pravde.

Ministarstvo pravde je pozvalo predstavnike državnih organa, civilnog društva, stručnu javnost, kao i druge zainteresovane da mu obrazložene komentare na Radni tekst amandmana na Ustav dostave do 8. marta.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*