Obuka rezervnog sastava

MOD

U jedinicama Komande za obuku u toku je obuka oko šest stotina lica iz rezervnog sastava Vojske Srbije, uglavnom specijalnosti roda pešadije.

MOD

U skladu sa programom obuke, koja se izvodi u cilju obnavljanja znanja stečenih tokom odsluženja vojnog roka i upoznavanja sa sredstvima koja su sada na upotrebi u Vojsci Srbije, realizuje se obuka u poznavanju i  rukovanju pešadijskim naoružanjem, taktička i  obuka u pružanju prve pomoći.

Pripadnici rezervnog sastava su na kraju individualnog dela obuke izvršili gađanja iz ličnog naoružanja, nakon čega, u okviru kolektivne obuke grupe-odeljenja, kroz praktičan rad uvežbavaju upotrebu minobacača, bacača granata, protivoklopnih kompleta i sredstava veze.

Osim obuke pešadijskih četa, u jedinicama Komande za obuku izvodi se i obuka sa komandama dve teritorijalne brigade, tokom koje rezervne starešine uvežbavaju postupke i procedure u procesu donošenja odluka.

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*