Od 1. januara nove tarife javnih izvršitelja

Foto: Pixabay

Nova, redefinisana, javnoizvršiteljska tarifa, u velikoj meri će rasteretiti građane plaćanja raznih troškova u vidu naknade za rad javnih izvršitelja.

Foto: Pixabay

 

Tarifnik javnih izvršitelja, koji je donelo Ministarstvu pravde, objavljen je u Službenom glasniku Srbije.
Veliki deo troškova koje su građani plaćali izvršiteljima više neće biti na njihovom teretu, zahvaljujući radu Pravosudnog informacionog sistema (PIS) koji javnim izvršiteljima sada omogućava da sve podatke koje može danas da dobije klikom na sistem – više ne neće moći da naplati.
U Ministarstvu pravde za Tanjug kažu da uvođenjem PIS-a, više ne postoji potreba da se pisanim putem komunicira sa drugim organom radi, na primer, pribavljanja adrese boravišta dužnika.
Ograničen je i broj akata koje javni izvršitelj može da tarifira, tako što su oni taksativno nabrojani u Tarifniku kako više ne bi bilo zlouptreba, a koje su se u nekoliko navrata dogodile u praksi.
Zbog uvođenja elektronske aukcije, ni prodaju nepokretnosti javni izvršitelji više neće moći da naplaćuju, jer neće imati troškove u tom delu postupka, s obzirom na to da će platformu za e-aukciju održavati Ministarstvo pravde.
Takođe, do smanjena troškova će doći i tako što će javni izvršitelj moći da naplati samo troškove jednog postupka u situaciji čak i kada iz istog pravnog osnova vodi nekoliko vrsta postupaka. To znači da, ako na osnovu jedne pravosnažne presude traži namirenje glavnog duga, glavnice, kamate ili troškova postupka i razdvoji ih u tri postupka – moći će da naplati samo troškove jedistvenog postupka.
Ministarstvo pravde veruje da će građani prilikom sprovođenja izvršenja svakako osetiti veliku razliku u odnosu na prethoni period i da neće biti situacija da troškovi izvršenja nadmaše visinu glavnog duga.
IZVOR:021.RS

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*