Od ponedeljka polaganje male mature

U ponedeljak 18. juna i naredna dva dana, učenici osmih razreda osnovnih škola polagaće testove za malu maturu, od kojih će zavisiti upis u željene srednje škole.

Učenici će 18, 19. i 20. juna rešavati zadatke iz maternjeg jezika, matematike i kombinovanog testa koji sadrži pitanja iz pet predmeta – fizike, hemije, geografije, biologije i istorije.
Na testovima osnovci mogu da ostvare 40 bodova – iz jezika i matematike po 13, na kombinovanom testu 14, dok će uspeh iz škole nositi najviše 60 bodova.
Kako je rečeno u Ministarstvu prosvete, testovi za polaganje završnog ispita će biti pripremljeni, štampani, čuvani i distribuirani po proceduri koja „osigurava bezbednost i tajnost podataka, sa tačno utvrđenim odgovornostima za svaku od tih faza“.
Đake će tokom polaganja kontrolisati nastavnici i supervizori iz drugih škola, prema rasporedu okružnih komisija. Međutim, ove godine je novina to što će u uzorku pojedinih škola, polaganje nadzirati nastavnici iz škole iz koje su i učenici.
„Na osnovu rezultata praćenja sprovođenja završnog ispita u školama iz ovog uzorka, biće donete odluke o promeni načina dežurstva za narednu godinu“, rekli su u Ministarstvu i naglasili da svake godine rade na usavršavanju procedura koje omogućavaju da proces testiranja bude objektivan, kako bi „selekciona funkcija završnog ispita bila pravična, a njegovi rezultati pokazali objektivnu procenu stanja i napretka obrazovanja u Srbiji“.
Konačni rezultati će biti objavljeni 28. juna. Upis učenika u srednje škole je 9. i 10. jula.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*