Održan okrugli sto „Žene na tržištu rada“

U organizaciji Ženske parlamentarne mreže Skupštine AP Vojvodine danas je u Plavoj sali Gradske kuće održan okrugli sto pod nazivom: „Žene na tržištu rada”. Ovo je četvrti okrugli sto upriličen u okviru akcije Ženske parlamentarne mreže koja se sprovodi u sedam lokalnih samouprava u Vojvodini: Odžacima, Vršcu, Kikindi, Bečeju, Subotici, Žitištu i Šidu.

Pokrajinska poslanica Jasmina Stevanović je, pozdravljajući prisutne u ime Ženske parlamentarne mreže, izrazila zadovoljstvo što je Subotica domaćin ovakvog skupa i tom prilikom istakla da upravo ovakvim zajedničkim akcijama Ženska parlamentarna mreža nastoji da putem aktivne diskusije, razmenom iskustava, predloga i ideja pruži institicionalnu podršku za unapređenje položaja žena.

– Smatram da samo putem zajedničkog rada možemo unaprediti položaj žena u našem društvu, jer je neophodno da svi mi koji smo na poziciji donosilaca odluka kroz saradnju i zajednički rad pružimo podršku bez koje nije moguće raditi na unapređenju i promociji politika rodne ravnopravnosti i graditi ravnopravno društvo – naglasila je Jasmina Stevanović.

Kada govorimo o položaju žena na tržištu rada treba istaći, napomenula je,  da je povećana ravnopravnost žena i muškaraca primenom politika jednakih mogućnosti jedan od opštih ciljeva utvrđen Nacionalnom strategijom za rodnu ravnopravnost, a kao poseban cilj navodi se poboljšan ekonomski položaj žena i status žena na tržištu rada.

– Duboko verujem da nema pravednog rešenja bez uvažavanja i prihvatanja novih saveznika, te je saradnja sa odbornicama, lokalnim akterima, institucijama, ključna u cilju postizanja sistemskih preduslova potrebnih za sprovođenje politika jednakih mogućnosti – podvukla je Jasmina Stevanović.

Koordinatorka ženske odborničke mreže Subotica Sergeja Ilić istakla je da  je rešavanje problematike položaja žena na tržištu rada efikasno samo ukoliko su potrebe, sugestije i iskustva lokalnih aktera  i žena iz malih lokalnih zajednica prepoznate.

– Veoma je važno da  nam svi koji su na poziciji donosioca odluka  pruže podršku, jer je bez njihove podrške nemoguće unaprediti politiku rodne ravnopravnosti – rekla je Sergeja Ilić.

Prema podacima Nacionalne službe za zapošljavanje žene su na tržištu rada zastupljene 50 odsto u odnosu na ukupan broj nezaposlenih lica.

– Ono što je primećeno unazad nekoliko godina je da se broj žena koje učestvuju u  merama  aktivne politike zapošljavanja povećava. Sve veći broj žena se  opredeljuje za samostalni biznis, veliki je procenat u učešću u samozapošljavanju, uglavnom su to žene koje se  bave kozmetičarskim uslugama, zatim proizvodnjom kolača i peciva – naglasila je direktorka Nacionalne službe za zapošljavanje Verica Vujadinović.

Primećeno je, dodala je,  i da se žene sa sela osnažuju i počinju samostalan biznis dok se žene koje žive u gradu uglavnom zapošljavaju u industrijskim zonama.

– Međutim svest žena se iz godine u godinu sve više menja i sve više  je  žena na rukovodećim i menadžerskim pozicijama što naravno mi pohvaljujemo – rekla je Verica Vujadinović.

Na današnjem Okruglom stolu usvojeni su zaključci po kojima se predlaže  odbornicama lokalnih samouprava da se aktivno zalažu za unapređenje rada ženskih odborničkih mreža i da zagovaraju donošenje programa ekonomskog osnaživanja žena u svojim lokalnim samoupravama.

Odbornicama lokalnih samouprava i predstavnicima lokalnih vlasti predlaže se da obrazuju posebna tela za ekonomsko osnaživanje žena i da svojim  angažovanjem utiču na donošenje, promociju i sprovođenje programa ekonomskog osnaživanja žena.

Apeluje se na predstavnike lokalnih/pokrajinskih/republičkih vlasti da kreiraju podsticajne programe za preduzetnice, vlasnice malih preduzeća i radno neaktivne žene kao i na  odbornice i ženske odborničke mreže da prilikom kreiranja budžeta obezbede primenu rodne analize i rodno odgovorno budžetiranje, u cilju razvijanja i iskorišćavanja preduzetničkih inicijativa i zapošljavanja žena.

Apeluje se, takođe, na predstavnike lokalnih vlasti, odbornice i ženske odborničke mreže da uspostave aktivnu saradnju sa svim akterima na tržištu kako bi se sprovodili programi ekonomskog osnaživanja žena, uz uspostavljanje što bolje saradnje sa nadležnim lokalnim institucijama, pokrajinskim sekretarijatima, nadležnim pokrajinskim fondovima, razvojnim agencijama i pokrajinskim i lokalnim mehanizmima za ravnopravnost polova.

Zaključeno je i da je neophodno medijski promovisati probleme rodne ravnopravnosti sa ciljem borbe protiv rodnih stereotipa i javno zagovarati donošenje i sprovođenje programa za unapređenje položaja žena.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*