Održana 13. sednica Skupštine grada u Subotici

Na 13. sednici Skupštine grada, održanoj u Velikoj većnici Gradske kuće usvojen je, većinom glasova, budžet za 2018. godinu. Uzimajući u obzir projektovano kretanje makroekonomskih pokazatelja u 2018. godini (BDP i njegovih komponenti, inflacije), budžet za narednu godinu iznosi 6.750.244.000 dinara.


U obrazloženju predloga Odluke o budžetu grada Subotica za 2018. godinu, naglašeno je da je uravnotežena prihodovna i rashodovna strana, u skladu sa fiskalnim pravilima koje definiše Zakon o budžetskom sistemu.

U strukturi projektovanog obima tekući prihodi planirani su u visini od 5.539.138.000 dinara. Primanja od prodaje nefinansijske imovine planirana su u iznosu 480.000.000 dinara, primanja od zaduživanja i prodaje finansijske imovine planirana su u iznosu od 515.900.000 dinara, a neutrošena sredstva od namenskih transfera iznose 215.206.000 dinara.

Gradonačelnik Subotice Bogdan Laban izjavio je, tim povodom, da se vodilo računa da budžet za narednu godinu bude – razvojni.

„Vodili smo računa o ulaganjima, pre svega u Palić, kao i u nastavak radova na projektima koji decenijama nisu završeni, poput ‘Ipsilon kraka’ i Narodnog pozorišta. Čekali smo predugo na međunarodni tender za ulaganje u Palić, potrošili smo godinu dana mandata i shvatili da ne vredi više čekati, već da treba zasukati rukave i stvoriti sadržaje koji će privući investitore da dalje ulažu u Palić“ – istakao je Bogdan Laban.

Nakon budžeta, većinom glasova usvojene su i ostale tačke dnevnog reda, među kojima su Odluka o izmenama Odluke o lokalnim administrativnim taksama i Odluka o izradi Plana generalne regulacije za naselje Šupljak. Usvojena je i Odluka o izradi Plana detaljne regulacije za deo prostora „Banje Palić“ uz zapadnu obalu IV sektora Palićkog jezera, kao i Odluka o izradi Plana detaljne regulacije za izgradnju kompleksa za komercijalne i turističke sadržaje na prostoru između Senćanskog puta i jezera Palić.

Odbornici su na današnjem skupštinskom zasedanju doneli i odluku o uspostavljanju saradnje između grada Subotice i crnogorske opštine Berane. Usvojen je, takođe, i etički kodeks ponašanja funkcionera lokalne samouprave grada Subotice, a doneto je i rešenje o davanju saglasnosti na statut Predškolske ustanove „Naša radost“.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*