Održane godišnje konsultacije Agencije za upravljanje lukama

Agencija za upravljanje lukama održala je pete redovne godišnje konsultacije sa Grupacijama za luke i pristaništa, rečno brodarstvo i brodske agente. Konferenciji je prisustvovalo više od 80 učesnika, među kojima su se pored grupacija Privredne komore Srbije našli i predstavnici Dunavske komisije, Uprave za utvrđivanje sposobnosti brodova za plovidbu, Turističke organizacije Srbije, JVP ,,Srbijavode’’ i ,,Vode Vojvodine’’, Privredne komore Vojvodine, Saobraćajnog fakulteta i drugih relevantnih državnih institucija.

Vuk Perović, v. d. direktora Agencije istakao je da je 2019. godina bila izuzetno uspešna za teretni i putnički saobraćaj na rekama u Srbiji. Prema njegovim rečima, očekuje se da će se do kraja ove godine u srpskim lukama pretovariti oko 13,5 miliona tona tereta, odnosno 10 odsto više nego u prethodnoj godini.

Kada je reč o putničkom saobraćaju, Perović je naveo da je ovogodišnja nautička sezona rekordna. Međunarodna putnička pristaništa u Srbiji dočekala su 1.539 pristajanja kruzera, za trećinu više nego u prošlogodišnjoj sezoni. Broj ukrcanih i iskrcanih putnika veći je za 30 odsto, pa je tako zabeleženo više od 208.000 upotreba obale. Pored toga, na inicijativu Agencije, nakon više od tri decenije ponovo je uspostavljena brodska linija između Kladova i Turn Severina, kojom je od juna prevezeno više od 6.000 putnika. Veliko interesovanje za novouspostavljenu brodsku liniju predstavlja podstrek za afirmaciju sve traženijeg linijskog saobraćaja, rekao je Perović. Govoreći o putničkom saobraćaju, podvukao je da je Agencija u prethodnom periodu intenzivno radila na otvaranju novih međunarodnih putničkih pristaništa i promociji kruzinga kroz projekat ,,Probudi Dunav’’.

Vlada Srbije je na predlog Agencije do sada proglasila 21 lučko područje, među kojima je 10 teretnih luka i osam međunarodnih putničkih pristaništa. Očekuje se da će u narednom periodu biti proglašena još četiri lučka područja, među kojima je i prva marina u Srbiji u opštini Kladovo, naveo je Perović i dodao da su marine nova razvojna šansa i važan segment vodnog putničkog saobraćaja u Srbiji.

Sanja Đurišić, predsednica Grupacije za luke i pristaništa istakla je da je 2019. godina bila bolja za poslovanje od prethodne, uprkos periodima niskog vodostaja. Pohvalivši saradnju sa Agencijom u proteklih pet godina, dodala je da će Grupacija i dalje aktivno pružati doprinos usmeren ka poboljšanju lučke oblasti.

Dejan Trifunović iz Dunavske komisije rekao je da je Agencija u proteklom periodu sprovela zapažene aktivnosti kako na internom tako i na međunarodnom planu. Prema njegovim rečima, Dunavska komisija podržava održavanje stručnih skupova poput godišnjih konsultacija, imajući u vidu da na najbolji način omogućavaju zajedničko pronalaženje rešenja za uspešniji vodni saobraćaj. Trifunović je predstavio planove Dunavske komisije za naredni period koji podrazumevaju nove investicije, digitalizaciju i harmonizaciju procedura u cilju pospešivanja vodnog transporta. Najavio je nastavak Interreg projekta DAPhNE kroz formiranje novog projektnog konzorcijuma DIONYSUS. Dodao je da je Agencija pozvana da učestvuje u nastavku projekta zahvaljujući vrednom radu tokom trajanja aktivnosti na DAPhNE projektu.

Tokom diskusije učesnici su se složili da godišnje konsultacije pružaju mogućnost lučkim operaterima, brodarima i brodskim agentima da iniciraju aktivnosti kojima bi se unapredila oblast vodnog saobraćaja. Predstavnici Agencije ponovili su da će ta institucija i dalje biti otvorena za sva pitanja, nove inicijative i stručnu podršku.

Do sada najveći odziv učesnika konsultacija Agencije predstavlja odraz dobre saradnje svih subjekata u vodnom saobraćaju, što je glavni preduslov za razvoj ove grane transporta, zaključeno je na konferenciji.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*