Opština Kula raspisala Javni poziv za dodelu pomoći najugroženijim licima

Pravo na dodelu Pomoći mogu da ostvare najugroženije izbeglice sa važećom izbegličkom legitimacijom i interno raseljena lica sa raseljeničkom legitimacijom i boravištem na teritoriji opštine Kula.

Prijave se podnose kod poverenice za izbeglice u opštinskoj upravi Kula (kancelarija broj 3) ili preporučenom pošiljkom na adresu:
Opštinska uprava Kula
Lenjinova 11
25230 Kula
sa naznakom „Javni poziv za pomoć u humanitarnim paketima hrane za izbegla i IR lica“

Rok za podnošenje prijavnog obrasca sa pratećom dokumentacijom je do 05. jula 2018.godine (četvrtak) u 14.00 časova.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*