Organizovan poseban oblik gradskog i prigradskog prevoza u Subotici

GRAD SUBOTICA

Gradska uprava je, po prethodno pribavljenoj saglasnosti ministra, dozvolila Javnom preduzeću „Subotica-trans“ iz Subotice, Segedinski put 84, organizovanje posebnog oblika gradskog i prigradskog prevoza na sledećim linijama: Na linijama gradskog prevoza br.: 1a, 3, 6 i 16 – sa polascima u periodima od 05:05 do 07:25 i od 12:25 do 15:35 časova; Na linijama prigradskog prevoza br.: 19, 20, 22, 23, 25, 26, 30, 42d – sa polascima u periodima od 04:50 do 07:00 i od 14:10 do 15:30 časova.

GRAD SUBOTICA

JP „Subotica-trans“ je 23. marta 2020. godine podnelo zahtev za izdavanje dozvole za organizovanje posebnog oblika gradskog i prigradskog prevoza sa spiskom lica, učestalosti prevoza, odredišta prevoza, naziv poslodavca, naziv prevoznika, registarske brojeve vozila i imena vozača kojima se obezbeđuje prevoz.

Grad Subotica je pribavio saglasnost ministra nadležnog za poslove saobraćaja kako bi uspostavio poseban oblik gradskog i prigradskog prevoza na definisanim rutama čije odvijanje je neophodno zbog prevoza prioritetnog medicinskog i nemedicinskog osoblja koje je zaposleno u zdravstvenim ustanovama, javnim i javno komunalnim preduzećima i ostalim privrednim subjektima čije funkcionisanje je neophodno i nije moguće obavljati od kuće, a u funkciji je obezbeđivanja zdravlja i bezbednosti svih građana na teritoriji Grada.

Svi putnici su u obavezi da prilikom ulaska u autobus kod sebe imaju i daju na uvid vozaču potvrdu o zaposlenju, koju će svaki privredni subjekt biti u obavezi da izda na memorandumu sa potpisom i pečatom ovlašćenog lica i koja se koristi isključivo u svrhu realizacije radnih zadataka zaposlenih.

Sve zahteve sa potrebama zaposlenih za organizovanje posebno formiranih linija gradskog i prigradskog prevoza mogu se dostaviti na sledeću mejl adresu: saobracaj@subotica.rs.

Organizovanje posebnog oblika gradskog i prigradskog prevoza dozvoljeno je po prethodno pribavljenoj saglasnosti ministra, na osnovu obavezne instrukcije o primeni uredbe o izmenama i dopunama mera za vreme vanrednog stanja u oblasti prevoza putnika u drumskom saobraćaju a u skladu sa izmenama i dopunama Uredbe o merama za vreme vanrednog stanja („Službeni glasnik RS“, br. 31/20, 36/20, 38/20 i 39/20) kojima se zabranjuje i obavljanje javnog prevoza putnika u drumskom saobraćaju autobusima, osim posebnog linijskog prevoza, koji će privredni subjekti obavljati isključivo radi realizacije radnih zadataka zaposlenih.

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*