Po prvi put: Banja Luka dobila Strategiju razvoja kulture

Banja Luka je, po prvi put, danas dobila Strategiju razvoja kulture za period od 2018-2028. godine, koja je deo šireg plana i aktivnosti u vezi sa pripremom kandidature grada za Evropsku prestonicu kulture 2024. godine.

Predlog ovog strateškog dokumenta, kojim su trasirani pravci razvoja kulture za naredni desetogodišnji period u gradu, dobio je podršku na današnjoj 24. sednici Skupštine Grada.

Gradonačelnik Igor Radojičić rekao je da se ovim dokumentom dobija jasna trasa razvoja gradske kulture u narednih deset godina u smislu infrastrukture koja je potrebna, kulturne scene, ljudskih resursa i finansiranja kreativnih ideja.

„Radi se o jednom vrlo sistematičnom, inovativnom, svežem dokumentu koji predstavlja naš uvod u aplikaciju za Evropsku prestonicu kulture 2024. godine. Da bi grad uopšte mogao da aplicira, potrebno je da ima dugoročno planiranje kulture“ – rekao je Radojičić.

On je rekao da grad ima dosta ambiciozan plan, te da se najveća ulaganja odnose na infrastrukturu, od čega je najveći pojedinačni projekat u Planu kapitalnih investicija – nova višefunkcijska kongresno-konferencijsko koncertna dvorana, te da je procenjena vrednost tog objekta zajedno sa pripadajućim zemljištem i  eventualno hotelom visoke kategorije između 40 i 50 miliona KM. U tom pravcu, kako je rekao – usvojen je Regulacioni plan „Centar Aleja“ čime je određena lokacija, a na jesen bi trebalo ići na vjerovatno međunarodni konkurs za idejno rešenje, a nakon toga će se moći ići u projekat traženja sredstava.

Šef Tima za pripremu aplikacije „Banja Luka 2024” Marko Bilbija, rekao je da je ono što je važno jeste da se Tim tokom celog procesa donošenja ovog strateškog dokumenta trudio da bude maksimalno transparentan i participativan.

„Godinu dana intenzivno smo radili sa celom kulturnom scenom Banje Luke, sa kulturnim akterima, institucijama i organizacijama. Suština strategije jeste da kulturi da jedan jasan pravac i da celu kulturu postavi u jedan koherentan sistem, da sada zapravo dobijemo jednu platformu za bolju komunikaciju unutar kulture i da dobijemo jedan pravac u kojem želimo da vidimo Banju Luku kroz tih deset godina koliko ovaj dokument propisuje“ – naglasio je Bilbija.

Izvor: Grad Banja Luka

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*