Počeli radovi na izgradnji nove parterne fontane u Subotici

– Zelena fontana, koja se nalazi u strogom centru grada, zatvorena je još 2011. godine zbog velikog oticanja i curenja vode na predlog tadašnje Direkcije za izgradnju grada. Krajem prošle godine, na inicijativu gradonačelnika Bogdana Labana završena je projektno-tehnička dokumentacija vezana za projekat ‘Rekonstrukcija i izgradnja Zelene fontane’ koja se odnosi na samu fontanu, kao i na okolni prostor trga nakon rušenja postojeće fontane – izjavio je direktor Javnog preduzeća za upravljanje putevima, urbanističko planiranje i stanovanje Predrag Radivojević prilikom današnjeg obilaska početka radova na rekonstrukciji Trga slobode i izgradnji nove parterne fontane.

Zelena fontana, koja je bila izrađena od „Žolnai“ keramike nije bila dugovečna, rekao je Radivojević, i dodao da je jedan od ulaznih parametara za projektovanje bio i dopis od stručnjaka iz Žolnai fabrike u Pečuju u kome je jasno navedeno da ne postoji adekvatno zazimljavanje ovako velike  fontane, kao ni način da se spreči da vlaga u keramici, makar i u mikročesticama, vremenom ne prouzrokuje pucanja i oštećenja.

– Parterna fontana je predviđena u središnjem delu trga, kružnog je oblika, obuhvata 61 parternu mlaznicu ‘waterboyplus’ koje su raspoređene kao jedna centralna i pet koncentričnih krugova. Na kružnici poluprečnika 8,5 metara projektovano je 16 parternih usmerenih ‘rainbow jet’ mlaznica sa glatkim mlazom. Ispod celog prostora biće urađena jedna velika betonska galerija gde će biti smeštena hidromašinska oprema. Izabran je izvođač radova na čelu sa kompanijom ’Aleks inženjering i konstrakšn’ iz Beograda. Posao je ugovoren za 123,5 miliona dinara, bez PDV-a, i rokom za završetak radova od šest meseci – naglasio je Predrag Radivojević.

Radovi na rekonstrukciji Trga slobode i izgradnji nove parterne fontane počeli su 5. februara.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*