Počeo REGEX 18

U Centru za obuku putem simulacija u beogradskoj kasarni „Banjica 2“ danas je počela petodnevna multinacionalna komandno-štabna vežba podržana računarskim simulacijama REGEX 18 koja predstavlja zajedničku obuku vojnih, civilnih i policijskih struktura za učešće u multinacionalnim operacijama podrške miru pod mandatom Ujedinjenih nacija.

Ciljevi obučavanja, koje se izvodi po NATO standardima i procedurama, fokusirani su na unapređenje sposobnosti štabnih oficira komande brigade za komandovanje i kontrolu snaga u operaciji u multinacionalnom okruženju i unapređenje interoperabilnosti.

„Nakon dugih i opsežnih priprema počinjemo sa fazom izvođenja komandno-štabne vežbe podržane računarskim simulacijama. Od uspostavljanja Inicijative REGEX, ovo je peta u seriji vežbovnih aktivnosti koja se izvodi u organizaciji NATO-a od 2014. godine“ – rekao je vršilac dužnosti načelnika Uprave za obuku i doktrinu pukovnik Boško Zorić, koji je ujedno i oficir za planiranje REGEX 18.

On je naglasio da ove godine Vojska Srbije prvi put priprema i izvodi komandno-štabnu vežbu, čijoj je realizaciji prethodilo sedam radionica sa stranim partnerima radi obuke i planiranja vežbe brigadnog nivoa.

„Ovo je jednostepena, jednostrana multinacionalna i multifunkcionalna vežba čiji koncept podržava pripremu i izvođenje multinacionalnih operacija podrške miru u nestabilnom okruženju, bazirana na sveobuhvatnom pristupu i fokusirana na saradnju sa svim relevantnim akterima u zoni operacije“ – rekao je pukovnik Zorić, poželevši svim učesnicima uspešan rad.

Načelnik Centra za obuku putem simulacija i rukovodilac vežbe pukovnik Mičo Branković predstavio je scenario po kome će se narednih pet dana pripadnici vežbajuće komande multinacionalne brigade uvežbavati, izrazivši uverenje da će tokom tog perioda uspešno izvršiti sve složene zadatke koji će im biti postavljeni.

Osim pripadnika Vojske Srbije, na vežbi učestvuju i pripadnici Specijalne antiterorističke jedinice MUP-a, predstavnici međunarodnih organizacija, Kancelarije UN u Beogradu, UNICEF-a, UNHCR, OEBS-a, Međunarodni komitet Crvenog krsta, Komesarijata za izbeglice, Crvenog krsta Srbije i oko 60 pripadnika oružanih snaga iz 15 zemalja.

Osnovni cilj učešća Vojske Srbije u Inicijativi REGEX je razvoj interoperabilnosti u oblasti obuke i razvoj sposobnosti za planiranje zajedničkih vežbi sa oružanim snagama zemalja regiona i drugim članicama NATO-a i Programa Partnerstvo za mir.

Ostavite prvi komentar

Ostavite komentar

Vaša imejl adresa neće biti objavljena.


*