Počinje mjerenje kvaliteta vazduha u gradu: Potpisan ugovor sa „IG“

Ove sedmice potpisan je ugovor sa Institutom za građevinarstvo „IG“ čime su se stekli uslovi da poslije godinu dana počne mjerenje kvaliteta vazduha i buke u gradu.

Ugovorom je predviđeno da se u naredne dvije godine mjeri kvalitet vazduha, na tri lokacije, i to u naseljima Centar, Borik i Paprikovac. Takođe, predviđeno je da se vrši mjerenje za 12 polutanata čija će se koncetracija pratiti svakodnevno.

Istim ugovorom predviđeno je i mjerenje buke na pet lokacija u Centru, Laušu, Boriku, Rosuljama i Obilićevu, kao i obaveza da se identifikuju izvori buke i daju prijedlozi rješenja problema.

Gradska uprava podsjeća da je javna nabavka „Mjerenje aerozagađenja i buke“ pokrenuta još prije godinu dana, ali da je zbog žalbenog postupka i odluka Kancelarije za razmatranje žalbi BiH, tek sada izabran najpovoljniji ponuđač.

Pri tom treba naglasiti, da je Komisija za javnu nabavku Gradske uprave svojom prvom odlukom izabrala Institut za građevinarstvo „IG“ za ovaj posao, ali je tada ta odluka bila poništena.

-Banja Luka je jedna od prvih lokalnih zajednica u BiH koje su organizovale mjerenje kvaliteta vazduha i o tome redovno obavještavala javnost, što će i ubuduće činiti. Međutim, godinu dana trajala je ova javna nabavka i to ne našom krivicom, a što se sada i potvrdilo – kažu u nadležnom Odjeljenju za komunalne poslove.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*