Podneto 653 amandmana na predlog zakona o vojnom obrazovanju

Skupština Srbije nastavila je danas četvrtu sednicu Prvog redovnog zasedanja u 2018. godini, na kojoj će raspravljati o amandmanima na Predlog zakona o vojnom obrazovanju.

Poslanici su na taj Predlog zakona podneli ukupno 653 amandmana, a Vlada je predložila Narodnoj skupštini da prihvati jedan od njih.

Poslanici Skupštine Srbije završili su u petak načelnu raspravu o setu zakona iz oblasti odbrane i usvojili predloge odluka, koji se odnose na učešće pripadnika Vojske Srbije u multinacionalnim operacijama u ovoj godini.

Na dnevnom redu četvrte sednice, koja je počela usvajanjem dnevnog reda 24. aprila, nalazi se 14 tačaka, jer su pored 13 tačaka koje je predložila predsednica Narodne skupštine Maja Gojković, poslanici usvojili da se na dnevnom redu nađe i Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Skupštine, koji je predložila Srpska radikalna stranka.

Na dnevnom redu sednice su Predlog odluke o usvajanju Godišnjeg plana upotrebe Vojske Srbije i drugih snaga odbrane u multinacionalnim operacijama u 2018. godini, zatim Predlog odluke o učešću pripadnika Vojske Srbije u multinacionalnim operacijama u 2018. godini.

Takođe, poslanici raspravljaju i o Predlogu zakona o vojnom obrazovanju, Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o odbrani, Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o Vojsci Srbije, te Predlogu zakona o proizvodnji i prometu naoružanja i vojne opreme.

Sedma tačka dnevnog reda je Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o upotrebi Vojske Srbije i drugih snaga odbrane u multinacionalnim operacijama van granica Srbije, osma Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o vojnoj, radnoj i materijalnoj obavezi, a deveta Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o Bezbednosno-informativnoj agenciji.

Na dnevnom redu je i Predlog zakona o potvrđivanju Memoranduma o razumevanju između Vlade Srbije i Vlade Države Izrael u vezi sa vojnom, odbrambenom i odbrambeno-industrijskom saradnjom, Predlog zakona o potvrđivanju Memoranduma o razumevanju između Vlade Srbije i Vlade Grčke o saradnji u okviru Atinskog multinacionalnog strateško-pomorskog koordinacionog centra.

Poslednje dve tačke dnevnog reda su Predlog zakona o potvrđivanju Memoranduma između Vlade Srbije i Vlade Republike Srpske o saradnji u oblasti vazduhoplovstva, te Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Srbije i Vlade Rumunije o saradnji u oblasti odbrane.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*