Posle ukidanja presude za šverc kokaina Šarićeva sudbina u rukama Apelacionog suda

Očekujem da će novo veće valjano razmotriti kako prvostepenu presudu tako i sve navode žalbi branilaca i na osnovu njih doneti pravilnu i zakonitu odluku, kaže za „Politiku” advokat Radoslav Baćović, piše Politika.

Darko Šarić (Foto EPA/Andrej Cukic)

Ni posle decenije sud nije utvrdio da li je Darko Šarić kriv za šverc gotovo šest tona kokaina i pranje novca zarađenog od prodaje narkotika.

Posle nedavne odluke Vrhovnog kasacionog suda (VKS) da ukine pravnosnažnu presudu kojom je Šarić osuđen na 15 godina zatvora zbog šverca narkotika, sudbina ovog i postupka za pranje novca u rukama je sudija Apelacionog suda u Beogradu. U narednih nekoliko meseci sudije ovog suda trebalo bi da odluče da li će Šariću i ostalim okrivljenima za šverc kokaina kaznu potvrditi ili preinačiti, a potom i da, posle razmatranja žalbi, donesu odluku hoće li presudu za pranje novca potvrditi ili je ukinuti i naložiti ponavljanje postupka.

Kakva god odluka da bude doneta, o njoj će se pričati. Kao što već danima i stručna i laička javnost ne prestaje da komentariše odluku VKS da ukine pravnosnažnu presudu koju je Posebno odeljenje Višeg suda u Beogradu izreklo okrivljenima za šverc narkotika. Dok su na jednu stranu stali oni koji su mišljenja da je ukidanje pomenute presude samo posledica poštovanja zakona, drugi su bili mnogo oštriji, tvrdeći da je ovakva odluka posledica uticaja izvršne na sudsku vlast, a potom i uticaja predsednice najviše sudske instance u zemlji na njene kolege, članove veća koje je odlučivalo u ovom postupku.

Bilo je onih koji su odluku VKS komentarisali kao birokratsko odugovlačenje postupka, pa i onih koji su mišljenja da je razlog za ukidanje presude bila čista formalnost koja je lako mogla da se predvidi, a koju je odbrana iskoristila.

Da bi se stalo na kraj ovim polemikama, VKS je saopštio da je zahtev za zaštitu zakonitosti branilaca Darka Šarića usvojen, tako da je pravosnažna presuda u osuđujućem delu ukinuta i predmet vraćen na ponovno odlučivanje Apelacionom sudu – jer su u njenom donošenju učestvovale sudije koje su zbog ranijeg odlučivanja o produženju pritvora u istom predmetu „imale izražen stav o postojanju opravdane sumnje da je okrivljeni Darko Šarić izvršio krivično delo”.

Ta procesna uloga sudija, naglasio je VKS, predstavlja osnov za njihovo obavezno izuzeće od odlučivanja u postupku po žalbama na prvostepenu presudu, a kako to nije bio slučaj, ovaj sud je našao da je drugostepenom presudom učinjena bitna povreda odredbi krivičnog postupka.

Radoslav Baćović, jedan od Šarićevih advokata, kaže za „Politiku” da je presuda VKS doneta u skladu sa našim pozitivno pravnim propisima, praksom VKS, te odlukama Ustavnog suda i Evropskog suda za ljudska prava i Evropskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i sloboda, koja garantuje da svako ima pravo na nepristrasan i nezavisan sud obrazovan na osnovu zakona.

„Zato sam i očekivao da će zahtev branilaca biti usvojen, ali sam se nadao da će VKS ukinuti i presudu Višeg suda u Beogradu zbog brojnih razloga za izuzeće tog sudskog veća i da će predmet vratiti na početak. Povreda prava na nepristrasan i nezavisan sud po stavu Evropskog suda za ljudska prava ima takvu težinu i takav značaj da se može isticati u svakoj fazi krivičnog postupka pred redovnim sudovima, pa smo kao branioci odlučili da to uradimo pred VKS”, objašnjava Baćović.

Pristrasnost drugostepenog suda, ocenjuje advokat, bila je vidna posebno kada su za pojedine okrivljene otvorili pretres, a da Šarića, koji se tereti kao organizator, i njegove branioce sud nije ni pozvao da prisustvuju pretresu. Takođe, navodi advokat, drugostepeni sud u presudi koju je doneo nije odgovorio na brojne navode žalbe branilaca, a bili su dužni da to urade, ističe Baćović.

„Očekujem da će novo veće Apelacionog suda valjano razmotriti kako prvostepenu presudu, tako i sve navode žalbi branilaca i na osnovu njih doneti pravilnu i zakonitu odluku. Nadam se da će imati u vidu iskaz svedoka saradnika u vezi sa akcijom ’Balkanski ratnik’ koji decidno navodi da Šarić nema nikakve veze sa drogom koja mu se stavlja na teret”, navodi Šarićev advokat.

Na pitanje može li odluka VKS na bilo koji način da utiče na odlučivanje po žalbama na presudu Šariću za pranje novca, Baćović navodi da ta dva postupka već dugo teku potpuno odvojeno.

„Bilo bi logično da se u istoj zemlji, u istom gradu, po istim zakonima i u istom sudu vodi jedinstveni postupak protiv istog lica. To ne bi bilo samo zakonito nego i racionalno i ekonomično”, smatra Baćović.

O tome kada bi mogla da bude drugostepena odluka u predmetu pranja novca, Šarićev advokat se ne izjašnjava. Kaže da misli da predmet još nije dostavljen Apelacionom sudu i da u vezi sa tim predmetom treba formirati veće, ali i računati na vreme koje je sudijama potrebno da se upoznaju sa predmetom. Tek tada, zaključuje advokat, može se očekivati zakazivanje sednice, što zavisi isključivo od Apelacionog suda.

 

 

IZVOD.POLITIKA

Ostavite prvi komentar

Ostavite komentar

Vaša imejl adresa neće biti objavljena.


*