Potpisan Sporazum o učinku NSZ-a za 2020. godinu

VLADA SRBIJE

Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević i direktor Nacionalne službe za zapošljavanje Zoran Martinović potpisali su Sporazum o učinku NSZ-a za 2020. godinu i tom prilikom ministar je istakao da Republika Srbija nastavlja da ulaže u svoje građane kao i da će u ovoj godini još veću pažnju posvetiti onima koji čekaju dugo na zapošljavanje ili koji pripadaju kategoriji teže zapošljivih lica, da do adekvatnog posla dođu što pre.

Kako je ministar naveo, u planu je da u ovoj godini najmanje 122.240 nezaposlenih ljudi dobije svoju šansu za posao i najmanje 7.400 osoba sa invaliditetom.

VLADA SRBIJE

„U finansijskom planu NSZ-a za 2020. godinu, za realizaciju mera aktivne politike zapošljavanja opredeljena su sredstva u iznosu od 3 milijarde i 700 miliona dinara, za mere i aktivnosti profesionalne rehabilitacije i podsticanje zapošljavanja osoba sa invaliditetom iz budžeta je izdvojeno 550 miliona dinara, dok je preko programa IPA 2013 obezbeđeno 23 miliona i 600 hiljada dinara“, rekao je Đorđević i naglasio da je u ovoj godini prvi put iz budžeta za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju u IT oblasti izdvojeno dodatnih 150 miliona dinara.

Ministar je istakao da će najviše pažnje biti posvećeno teže zapošljivoj kategoriji, osobama preko 50 godina starosti, nekvalifikovanim licima, ženama, kao i onima koji čekaju duže od 12 meseci za posao i kojima treba prvo radno iskustvo.

„Verujem da će sve ove mere dati bolje rezultate i veću efikasnost kada je u pitanju zapošljavanje, a  i ukoliko bude potrebno država će svaki godine odvajati još više sredstava, u skladu sa mogućnostima“, naglasio je Đorđević.

Ministar je rekao da će u narednom periodu NSZ imati veću efikasnost na terenu kao i da će se težiti tome da se buduće generacije obrazuju u skladu sa tržištem rada, čime će se smanjiti potreba za prekvalifikacijama.

„Kako je predsednik Aleksandar Vučić najavio, prilikom predstavljanja projekta „Srbija 2025“, u planu je transformisanje NSZ-a, jer Srbija danas ima drugačije okolnosti u kojima radi, odnosno ekonomiju u usponu i nova radna snaga će zahtevati da država bude na vreme prilagođena takvim uslovima rada“, rekao je ministar.

Direktor Nacionalne službe za zapošljavanje Zoran Martinović istakao je da su ovim Sporazumom jasno propisani ciljevi i mere prema kojima treba da se upravlja u ovoj godini i da je najvažnije imati jasne zadatke koliko lica i koliko pripadnika teže zapošljivih kategorija treba da bude uključeno u razne vrste programa.

„U ovoj godini, kao i u 2019. cilj NSZ-a biti unapređenje kvaliteta radne snage i ulaganje u ljudski kapitala, a pre svega uključivanje mladih ljudi, koji izlaze iz sistema obrazovanja, u sve programa obuka, pripravnika i stručne prakse. Ono što je važno je da su povećani pojedinačni iznosi stručne prakse i pripravnika kako bi bili primamljiviji i atraktivniji za mlade ljude, koji će želeti da ostanu u svojoj zemlji , ali i radi brže transformacije iz sfere obrazovanja u sferu rada“, rekao je Martinović.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*