Predstavljen zbornik o srpsko-francuskim književnim vezama

Tanjug (Jaroslav Pap)
NOVI SAD –

Narodi se najbolje razumeju, čuju i prepoznaju kroz kulturu i preko kulture, a Francuska i Srbija imale su i imaju potencijal da preko kulture zbliže dva naroda i razviju poverenje u vremenu kada je ono dragoceno, izjavio je danas ministar kulture Vladan Vukosavljević u Svečanoj sali Matice srpske u Novom Sadu gde je održana promocija zbornika radova „Srpsko-francuske književne i kulturne veze u evropskom kontekstu“.

Tanjug (Jaroslav Pap)

Ovaj zbornik priredila je Matica srpska u saradnji sa Univerzitetom Mišel de Montenj iz Bordoa, a pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture i informisanja.

Ministar je istakao kako se veze između Francuske i Srbije mogu posmatrati preko političke istorije ili preko odnosa koje su dve zemlje imale u oblasti kulture.

„Političko-istorijske veze Srbije i Francuske bile su burne i kontroverzne od prvog dodira kada se Evropa tresla pod revolucijom Napoleonovih ideja i promena koje je donosio u okoštalo tkivo stare Evrope“, podsetio je Vukosavljević.

Interesovanje za srpsku, uglavnom tradicionalnu kulturu i narodno stvaralaštvo, koje se javilo dok je Balkan bio „nepoznata zona“, prema njegovim rečima, pojačalo se u Francuskoj kada su prvi srpski književnici, slikari, umetnici i drugi poslenici iz oblasti kulture počeli da se uključuju u kulturni razvoj tadašnje savremene Evrope.

„Francuska je bila u najvećem broju slučajeva zemlja izbora naših istaknutih književnih stvaralaca, kao što je bila i izvor kulturnog nadahnuća za brojne evropske države i narode“, naglasio je Vukosavljević.

Zahvalivši Matici srpskoj na tradicionalnoj utemeljenosti u srpsku kulturnu politiku, on je izrazio uverenje da će se saradnja između ove institucije i Ministarstva kulture i informisanja nastaviti kvalitetno i da će dati dobre reflekse na kulturni život u Srbiji.

„Ovim zbornikom, Matica srpske obavlja svoju kulturološku misiju na reprezentativan način“, zaključio je ministar Vukosavljević.

Tematski spektar koji podrazumeva projekat „Srpsko-francuske književne i kulturne veze u evropskom kontekstu“ veoma je širok i omogućava pristup koji ima potencijal da ponudi nove uvide u problematiku srpsko-francuskih veza i odnosa.

Rezultat tih istraživanja su radovi u ovom zborniku podeljenom u tri tematske celine.

Prva obuhvata radove fokusirane na prisustvo srpske kulture u Francuskoj, i u njoj se razmatraju srpske teme i likovi Srpkinja i Srba u francuskoj književnosti i umetnosti, koji se posmatraju kako sa imagološkog, tako i sa poetičkog i stilističkog stanovišta.

Druga celina obuhvata radove koji razmatraju aktualizaciju duhovnih kretanja u Francuskoj u srpskim kulturnom kontekstu kroz dijalog koji srpski pisci uspostavljaju sa francuskim.

Ti radovi najčešće se odnose na razdoblje između dva svetska rata kada su srpsko-francuske veze intenzivirane, ojačane savezništvom između Srbije i Francuske u Velikom ratu.

Treću i poslednju celinu sačinjavaju radovi orijentisani na srpsko-francuske veze koje se održavaju i razvijaju kroz aktivnosti u okviru udruženja čiji je cilj njihovo unapređenje, kroz prevodilački rad kao značajan vid medijacije, kao i kroz razvoj moderne srpsko-francuske leksikografije.

Zbornik radova „Srpsko-francuske književne i kulturne veze u evropskom kontekstu“ nastao je u okviru projekta „Međunarodna saradnja Matice srpske“.

Tim projektom predviđen je niz aktivnosti u oblasti srpsko-francuskih, srpsko-čeških, srpsko-slovačkih, srpsko-rumunskih, srpsko-grčkih književnih i kulturnih veza, saradnja s drugim slovenskim maticama i drugim institucijama sličnog značaja, kao i izdavanje publikacija od značaja za međunarodnu saradnju.

IZVOR:RTV

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*