Predstavljena knjiga „Progovori da vidim ko si“

POKRAJINSKA VLADA

Pokrajinski sekretar za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama Dragana Milošević danas je na Novosadskom sajmu, u okviru 26. Sajma knjiga, govorila na predstavljanju knjige „Progovori da vidim ko si“, koju je Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja akreditovao kao dodatno nastavno sredstvo za bolje usmeno izražavanje namenjeno učenicima osnovnih i srednjih škola.

POKRAJINSKA VLADA

„U ime Pokrajinskog sekretarijata za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama i u svoje lično ime, veoma sam ponosna što smo prepoznali značaj ovog izdanja i putem javnog konkursa ga sufinansirali, jer to je danas jedno od akreditovanih dodatnih nastavnih sredstava u obrazovanju“, istakla je Dragana Milošević i dodala da je veoma važno negovati kulturu govora i izražajnosti, naročito među mladom populacijom, koja u semantički bogatom srpskom jeziku vrlo često koristi poštapalice, skraćenice i reči stranog porekla.

Pored toga, naglasila je Miloševićeva, podizanjem samopouzdanja i svesti o kulturi govora i izražavanja, mi sebe proširujemo i nadograđujemo i zato čestitam, kako autoru, tako i izdavaču, što su ušli u program dodatnih nastavnih sredstava, uz napomenu da će resorni sekretarijat i nadalje biti siguran partner u ovakvim dobrim projektima.

Autor Slobodan Roksandić ovom prilikom je istakao da čitanjem knjige na temu kulture govora mi ne možemo sasvim ovladati govorničkim veštinama.

„Ona nam daje podsticaj i pokreće nas na razmišljanje kako bismo govorili razumljivo, dinamično, ritmično, jasno, jezgrovito. Da bi se ostvario potpuni efekat, želeo sam da napišem knjigu koja se čita, gleda, sluša i rešava. Svako ima priliku da dobije odgovor na ključno pitanje – ko sam ja kao govornik. Ko na vreme uspostavi dobre govorne navike, postaje sigurniji i dobija krila da na pravi način predstavi sebe i svoje ideje, ma čime se u životu bavi“, izjavio je Roksandić.

Milan Bosiljčić, jedan od osnivača Udruženja „Izražajnost“, rekao je da se u radu sa decom došlo do zaključka da veliki broj njih govori nerazgovetno ili ima neku govornu manu. On navodi da se procenjuje da svakog dana izgovorimo više od 30.000 reči, ali da mladi aktivno koriste svega 2.000 reči i da sa tako suženim rečnikom ne mogu da se izraze na pravi način. Bosiljčić dodaje da knjiga „Progovori da vidim ko si“ treba da posluži i prosvetnim radnicima, kako bi dodatno oplemenili govorni izraz i bili pravi uzor svojim učenicima.

On je podsetio da je Udruženje „Izražajnost“ u prethodnom periodu održalo čitav niz radionica sa decom i mladima, kao i seminare za prosvetne radnike.

Knjiga sadrži više od 20 audio i video lekcija, koje čitaoci pokreću skeniranjem kju-ar koda i dobijaju smernice kako se može unaprediti usmeno izražavanje. Jedinstvena interaktivnost ogleda se i u činjenici da svaki čitalac ima mogućnost da pošalje audio-zapis određenih zadataka, a stručnjaci iz Udruženja „Izražajnost“ će im odgovoriti i uputiti ih kako da poboljšaju svoje govorne navike.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*