Programima Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam zaposleno više od 2.000 lica

POKRAJINSKA VLADA
NOVI SAD –

Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam sprovodi mere aktivne politike zapošljavanja na teritoriji AP Vojvodine, na osnovu Pokrajinskog akcionog plana zapošljavanja, kojim su unapred definisani ciljevi, prioriteti i utvrđeni programi i mere kako bi se omogućilo održivo povećanje zaposlenosti u Vojvodini.

Prioriteti Sekretarijata su otvaranje novih radnih mesta i smanjenje stope nezaposlenosti, veće ulaganje u ljudske resurse, kao i promovisanje socijalne inkluzije i jednakih mogućnosti na tržištu rada. Isti programi su sprovedeni zajedno sa Pokrajinskom filijalom Nacionalne službe za zapošljavanje i lokalnim filijalama, pri čemu Sekretarijat posebno ističe njihov rad i podršku.

POKRAJINSKA VLADA

O efektu mera Sekretarijata u domenu zapošljavanja govori i statistika Nacionalne službe za zapošljavanje o konstantnom smanjenju stope nezaposlenosti, počev od 2016. godine, kada se progresivno smanjivala, da bi aktuelna statistika pokazala trend smanjenja: 16,4 odsto u 2017. godini (26.341 lice), 14,4 odsto u 2018. godini (19.288 lica) i 11,3 odsto u 2019. godini (12.971 lice), što čini kumulativnih 36,5 odsto u 2019. godini, u odnosu na 2016. godinu.

Zahvaljujući radu Pokrajinske vlade i Sekretarijata u ovom mandatu, nezaposlenost na teritoriji AP Vojvodine je na rekordno niskom nivou.

Sekretarijat za privredu je i u protekle četiri godine realizovao finansijsku podršku u domenu zapošljavanja nezaposlenih lica na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje kroz javne pozive za dodelu subvencija za samozapošljavanje, zapošljavanje nezaposlenih lica i sprovođenje javnih radova.

U periodu od 2017. zaključno sa 2019. godinom, Sekretarijat je dodelio 365 miliona dinara za sektor zapošljavanja, što je direktno omogućilo radno angažovanje oko 2.000 lica na teritoriji Vojvodine.

U 2017. godini finansijskom podrškom Sekretarijata otvorena su nova radna mesta, te su sa ukupno 59,2 miliona dinara zaposlena 324 lica, dok je 120 lica bilo angažovano ukupnim sredstvima od 14,8 miliona dinara za javne radove.

Naredne, 2018. godine, novim zapošljavanjem je zaposleno 319 lica, a 115 u okviru javnih radova. U 2019. godini je podržano novo zapošljavanje sa 48 miliona za 256 lica, a sa 10.7 miliona dinara angažovanje 76 osoba za javne radove na teritoriji Vojvodine.

Sufinansirano je i zapošljavanje preko 100 pripravnika realizacijom projekta „NIS šansa“ u 2017. godini, a na osnovu Sporazuma sa kompanijom NIS.

Sekretarijat je u sufinansiranju zapošljavanja pripravnika učestvovao sa oko 33 miliona dinara.

Pored toga, u cilju delotvornijeg socijalnog dijaloga uspostavljanjem rada lokalnih socijalno-ekonomskih saveta, Pokrajinski sekretarijat je u 2019. godini namenski utrošio nešto više od tri miliona dinara pomoću kojih je šest opština angažovalo koordinatora ili sekretara lokalnog saveta.

U 2020. godini, Sekretarijat je opredelio 362.000 dinara po licu za samozapošljavanje i to za lica sa položenim stručnim ispitom ili licencom neophodnom za obavljanje delatnosti u skladu sa stečenim obrazovanjem, za osobe sa invaliditetom i žene, kao i za i učesnike oružanih sukoba u periodu od 1990. do 1999. godine koji su vršili vojne dužnosti radi odbrane srpskog naroda na teritoriji bivše SFRJ.

Po 208.000 dinara biće izdvojeno za sve ostale kategorije nezaposlenih lica i delatnosti, kao i za zapošljavanje nezaposlenih lica.

Sredstva namenjena za organizovanje javnih radova predviđena su za nezaposlena lica po osnovu ugovora, u visini do 22.000 dinara na mesečnom nivou srazmerno vremenu radnog angažovanja. Procenjuje se da će zahvaljujući istim merama u 2020. godini biti zaposleno 216 lica, dok će oko 25 lica biti angažovano za javne radove.

Takođe, u pomenutom četvorogodišnjem periodu, u privredi je dodeljeno 613 miliona dinara, dok je u resoru turizma dodeljeno ukupno 458 miliona dinara, i to za ukupno 1.362 privredna subjekta, preduzetnika i udruženja, na osnovu čega smatramo da je broj radno angažovanih stanovnika sredstvima Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam daleko veći od 2.393 lica.

Sekretarijat posebno ističe i doprinos Razvojne agencije Vojvodine u domenu finansijske podrške u oblasti zapošljavljanja na teritoriji AP Vojvodine, putem mera bržeg privrednog razvoja, pri čemu je Agencija izdvojila od 2017. zaključno sa 2019. godinom ukupno 803,6 miliona dinara, u okviru ciklusa od četiri konkursa, a zaposlena su 1.774 lica.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*