Promene od 1. januara: Izmene načina naplate PDV-a

pixabay.com
BEOGRAD –

Naplata PDV-a je od izuzetnog značaja za Srbiju jer se ovako napuni više od polovine budžeta. Zbog toga se sve izmene i dopune propisa koji se odnose na ovaj porez pažljivo pripremaju i primenjuju.

Na snagu je 15. oktobra, mada ne u celini, stupio Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost.

pixabay.com

Odredbe koje se odnose na nova poreska oslobođenja i ovlašćenja se već primenjuju, a drugi deo izmena počenje sa primenom od 1. januara 2020. godine.

Vrlo bitna promena odnosi se na mesto prometa dobara i usluga kod prodaje jela i pića za konzumaciju na brodu, u avionu ili drugoj letelici, ili u vozu. Mestom prometa će se smatrati mesto odakle je, na primer neki avion krenuo. To znači da će se, ukoliko avion polazi iz Srbije, sav prihod od poreza na prodatu hranu ili piće koji se u njemu prodaju, slivati u našu državnu kasu.

Druga veoma bitna stavka odnosi se na popravke u garantnom roku. Nakon izmena, poresko oslobođenje važiće i za popravku aparata u garantnom roku, ne samo sa zamenu, kao što je sada slučaj.

Potrošači koji nemaju prebivalište niti stalno boravište u Srbiji imaju pravo na vraćanje PDV-a za robu kupljenu u našoj zemlji. Vrednost za ostvarivanje tog prava sada je upola manja i umesto 12.000 dinara, odnosno 100 evra, sada je 6.000 dinara, odnosno 50 evra, a u tu sumu je uračunat i PDV.

Promenjeno je i vreme za koje se može ostvariti povraćaj PDV-a jer se do sada to pravo moglo ostvariti u roku od šest meseci, a sada je rok produžen pa se refakcija, što je stručan naziv za to, može tražiti u roku od 12 meseci.

Zakonskim odredbama preciznije je određeno i ko je dužnik. Zakon propisuje da je primalac, a ne pružalac usluge, dužan da obračuna PDV na račun koji dobije. Međutim, ovo je primenljivo samo ako su obe strane u sistemu PDV-a. Dovoljno je da onaj koji pruža usluge proveri u registru PDV obveznika status svog poslovnog partnera. Ovo će posebno dobro doći kompanijama u građevinskoj industriji.

Stručnjaci smatraju da će ove novine pozitivno uticati na privredu, ali i na sliku o fiskalnom sistemu Srbije.

IZVOR:RTV

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*