Razmatranje amandmana podnetih na Zakon o lokalnoj samoupravi

Poslanici Skupštine Srbije nastavili su danas razmatranje amandmana podnetih na izmene i dopune Zakona o lokalnoj samoupravi.

Na predloženi zakon podneta su 603 amandmana, a do sada je razmotreno oko 100.

Na dnevnom redu ove sednice su i izmene i dopune zakona o državnoj upravi, matičnim knjigama, javnim agencijama, kao i o Predlog zakona o platama zaposlenih u javnim agencijama i drugim organizacijama koje je osnovala Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, prenosi RTV.

Na dnevnom redu sednice su i izmene i dopune zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina, zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina, službenoj upotrebi jezika i pisama, teritorijalnoj organizaciji Republike Srbije.

Na predložene zakone podneto je ukupno 1.259 amandmana.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*