Riblji fond Srbije pod velikim pritiskom ilegalnog lova

                        Vojvodina posebno na meti ribokradica.

 

 Beograd, 16. decembar 2019. godine – Svetska organizacija za prirodu (WWF Adrija-Srbija) i Ujedinjeni ribolovci Srbije i ove godine, zbog povećane konzumacije ribe uoči praznika, upozoravaju na probleme ribokrađe i prekomernog izlova mnogih vrsta riba, pa čak i strogo zaštićenih.

Podaci do kojih je WWF došao u saradnji sa stručnim institucijama i udruženjima pokazuju da se u Srbiji legalno ulovi oko 5 hiljada tona ribe, dok je količina nelegalno ulovljene znatno veća –  procene idu i do 10 hiljada tona. Ribokrađa uništava riblji fond, životnu sredinu i zdravlje ljudi.

Ribokrađa, a zatim i nelegalna prodaja ribe na ulici, omogućena je zbog slabe kontrole i malih, praktično nepostojećih kazni. Ribokrađa je zbog toga izvor lake zarade, bez mnogo rizika. Ribokradice se ne libe da otvoreno i iz dana u dan prodaju nelegalni ulov u ribarnicama i na pijacama, dajući primer i restoranima da u svoju ponudu uključe zaštićene vrste. Vrsta koja se po svoj prilici nalazi u najnepovoljnijem položaju je kečiga, kojoj bez preterivana preti izumiranje”, ističe Vladimir Stakić iz Ujedinjenih ribolovaca Srbije.

Na meti ribokradica je prvenstveno kvalitetna riba – smuđ, som i šaran, a naročito kečiga. Ukus i kvalitet mesa ove ribe pokrenuo je lanac njenog masovnog izlovljavanja. Sprovođenje totalne zabrane lova te vrste, koju je Ministarstvo zaštite životne sredine uvelo početkom godine na inicijativu WWF-a je za sada neefikasno, te se ta riba ulovljena u otvorenim vodama i dalje nalazi u redovnoj ponudi mnogih restorana i na pijacama.

“Građani nam i posle godinu dana od uvođenja zabrane šalju putem društvenih mreža fotografije kečige koja je poslužena u restoranu. Za nas je to dobar znak da su oni svesni zabrane, ali mi nismo prava adresa za prijave, već inspekcija. Problem je što se pojedini ugostiteljski objekti, pre svega riblje čarde, otvoreno hvale na društvenim mrežama da su uspeli da nabave kečigu iz divljine. Zakon jasno propusuje da je to zabranjeno, a pri tom nema ni razlike u ukusu između kečige iz Dunava i iz ribnjaka. Legalna alternativa koja bi pomogla oporavak ribljeg fonda jeste konzumacija kečige iz uzgoja. Na taj način bi inspekcija, ali i aktivisti dobili veću podršku u svom radu”, dodaje Deni Porej, direktor WWF Adrije-Srbije.

WWF i Ujedinjeni ribolovci Srbije apeluju na nadležne organe da na zločine prema prirodi ne gledaju blagonaklono, da ribokrađu počnu da tretiraju kao bilo koju drugu krađa koja ostavlja ekonomsku štetu po državu, ali pre svega kolektivnu štetu po građane zbog narušavanja prirode. Apelujemo i na tužilaštvo i sudstvo da zahtevaju i izriču adekvatne kazne. Ribokrađu ne treba tretirati kao socijalnu kategoriju, jer se njome bave organizovane kriminalne grupe i pojedinci, koji ostvaruju veliku nelegalnu dobit. Adekvatno sprovođenje postojećih zakona, osnaživanje inspekcije i podrška javnosti mogu doprineti rešavanju ovog problema na otvorenim vodama Srbije, te očuvanju reka i ribljeg fonda Srbije.

 

Za dodatne informacije:

 

Vladimir Stakić , Ujedinjeni ribolovci Srbije, +381 63 393546, ribolov01@yahoo.com

Milena Dragović, WWF Adria, 069 10 30 260, mdragovic@wwfadria.org

 

 

O WWF:

 

WWF je jedna od najvećih, širom sveta priznatih, nezavisnih organizacija, koja se bavi zaštitom prirode i ima aktivnu globalnu mrežu u više od 100 zemalja. Misija WWF-a je da zaustavi uništavanje životne sredine i da stvori budućnost u kojoj ljudi žive u skladu sa prirodom putem očuvanja svetske biološke raznovrsnosti, održivog  korišćenja prirodnih resursa i smanjenja zagađenja i preterane potrošnje. Više informacija na: wwf.rs

 

O URS:

 

Ujedinjeni ribolovci Srbije (URS) su udruženje građana čiji je prevashodni cilj borba protiv uništavanja i degradiranja naših voda i ribljeg fonda. Glavne aktivnosti su nam skretanje pažnje na sve obimnije probleme koji pogađaju vode Srbije, nuđenje konkretnih rešenja za iste i edukacija ribolovaca i ostalih građana, ne samo o ribolovu, već i o različitim aspektima zaštite životne sredine.

URS aktivno sarađuje sa donosiocima odluka i nadležnim institucijama u ovoj oblasti, kako zbog efikasnije primene postojećih zakona u praksi ali i radi izmene zakonske regulative u svim slučajevima i oblastima gde postojeći propisi ne omogućavaju dovoljno efikasno delovanje.

www.ujedinjeniribolovcisrbije.rs

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*