Rok za podnošenje zahteva za poresku karticu ističe uskoro

Poreski obveznici kojima je izdata poreska kartica, a kod kojih je došlo do promene obima prava na umanjenje poreske osnovice poreza na dohodak u odnosu na 2017. godinu (promena u visini kamate na stambeni kredit i/ili broju izdržavanih članova, promena u visini premije životnog osiguranja), mogu najkasnije do 31. decembra 2017. godine podneti Zahtev za izdavanje poreske kartice – Obrazac 1001 za 2018. godinu.

Zahtev se, u zavisnosti od osnova za ostvarivanje prava na umanjenje poreske osnovice, popunjava na osnovu otplatnog plana stambenog kredita za 2018. godinu (za kupovinu ili izgradnju jedne i jedine nekretnine), zatim na osnovu dokumentacije o izdržavanim članovima, polise o životnom osiguranju od društva za osiguranje koje posjeduje dozvolu Agencije za osiguranje RS, te dokumenta iz kojeg je vidljiv iznos premije životnog osiguranja koji će se plaćati u 2018. godini i ugovora ili drugog dokumenta iz kojeg proističe obaveza plaćanja doprinosa za dobrovoljno penzijsko osiguranje, pišu „Nezavisne novine“.

Da bi poreski obveznici ostvarili pravo na umanjenje poreske osnovice na mesečnom nivou, potrebno je da poresku karticu koju je izdala Poreska uprava Republike Srpske, predaju isplatiocu oporezivog dohotka, saopšteno je iz Poreske uprave.

Poreskim obveznicima koji nakon 31. decembra 2017. godine podnesu Zahtev za izdavanje poreske kartice za 2018. godinu, izdaće se poreska kartica za poreski period koji počinje prvog dana narednog meseca u odnosu na mesec podnošenja zahteva.

Poreski obveznici koji su u toku 2017. godine ostvarivali pravo na umanjenje poreske osnovice po osnovu poreske kartice (povrat poreza) samo po osnovu izdržavanih članova uže porodice, a kod kojih nema promena u obimu prava na umanjenje poreske osnovice, ne moraju podnositi Zahtev za izdavanje poreske kartice za 2018. godinu.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*