S A O P Š T E NJ E za javnost o privremenoj zabrani saobraćaja na lokalnim saobraćajnicama na Paliću

Na osnovu Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima („Službeni glasnik RS“, br. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13-odluka US, 55/14, 96/15-dr. zakon, 9/16-US, 24/18, 41/18-dr. Zakon, 87/18, 23/19) i Zakona o javnim putevima („Službeni glasnik RS“, br. 41/2018 i 95/2018 – dr. zakon) po projekatu postavljanja privremene saobraćajne signalizacije, a na osnovu prethodno pribavljenog mišljenja MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA, DIREKCIJE POLICIJE, POLICIJSKE UPRAVE U SUBOTICI, Sekretarijat za komunalne poslove, energetiku i saobraćaj Gradske uprave Grada Subotice izdao je rešenje za period od 24.12.2019. godine do 15.2.2020. godine o privremenoj zabrani saobraćaja u sledećim ulicama na Paliću:

  1. Ulica 51. nova i to deonica od ulice 50. nova do ulice 49. nova u vremenu od 30.1.2020. godine do 22.2.2020. godine;

  2. Ulica Prežihova Voranca i to deonica od ulice Horgoški put do Železničke ulice u vremenu od 24.12.2019. godine do 31.1.2020. godine;

  3. Splitska ulica i to deonica od Železničke ulice do ulice Horgoški put u vremenu od 24.12.2019. godine do 11.1.2020. godine;

  4. Ulica Marije Bursać i to deonica od ulice Bele Kuna do ulice Boška Buhe u vremenu od 24.12.2019. godine do 1.1.2020. godine;

  5. Dubrovačka ulica i to deonica od Cerske ulice do ulice Horgoški put u vremenu od 24.12.2019. godine do 1.1.2020. godine;

  6. Ulica 50. nova i to deonica od ulice 53. nova do ulice 52. nova u vremenu od 16.1.2020. godine do 15.2.2020. godine;

  7. Ulica 50. nova i to deonica od ulice 52. nova do ulice Horgoški put u vremenu od 30.12.2019. godine do 23.1.2020. godine

  8. Kompletna ulica Bele Kuna (slepi krak) u vremenu od 24.12.2019. godine do 1.1.2020. godine;

  9. Ulica 52. nova i to deonica od 310m u samoj ulici 52. nova počev od ulice 50. nova u vremenu od 8.1.2020. godine do 30.1.2020. godine.

Saobraćaj na gore navedenim lokalnim saobrajnicama privremeno se zatvara radi realizacije projekta za izgradnju kanalizacione mreže upotrebljenih voda u stambenom delu naselja Palić.

Izvođač radova će biti u obavezi da omogući nesmetan prolaz stanovnicima ove ulice za sve vreme trajanja radova.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*