Saopštenje povodom negativne kampanje na društvenim mrežama

Gradska uprava Grada Bijeljina žali zbog negativne kampanje koja se, zbog slovne greške na suveniru jedne samostalne zanatske radnje, od juče vodi na društvenim mrežama.
Gradska uprava je, prije svega, zahvalna ovoj zanatskoj radnji na želji da se uključi u promociju Grada Bijeljina kao Grada budućnosti, odnosno, ciljeva održivog razvoja i svjesna da do slovne greške nije došlo namjerno.


Imajući u vidu da se održivi razvojni ciljevi ne mogu ostvariti bez konsultacija i učešća svih društvenih činilaca i razumijevajući važnost marketinga u savremenom dobu, Gradska uprava poziva sve pojedince, ustanove, preduzeća i udruženja da se uključe u promociju svog Grada.
Istovremeno, da se ovakve i slične greške ne bi događale u budućnosti, molimo sve koji žele da se uključe u promotivne aktivnosti Grada, da se obrate Gradskoj upravi (pismenim putem ili na adresu elektronske pošte mayor@gradbijeljina.org), kako bi dobili odgovarajuća grafička rješenja i time, ne samo izbjegli greške, već i olakšali posao oko pripreme promotivnih materijala, ali i postupili u skladu sa važećim propisima za upotrebu grba i zastave Grada Bijeljina.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*