Saradnja Doma zdravlja i Medicinske škole u Zrenjaninu

Dom zdravlja „Dr Boško Vrebalov” iz Zrenjanina i Služba hitne medicinske pomoći potpisali su ugovor sa ovdašnjom Medicinskom školom po kojem će biti omogućeno održavanje praktične nastave đacima ove srednjoškolske ustanove u okviru predmeta „Zdravstvena nega – urgentna stanja u medicini”.

Ovo do sada nije bila praksa i prvi put je potpisan ovakav ugovor između pomenutih ustanova, a sve u cilju upoznavanja učenika sa organizacijom rada Službe hitne medicinske pomoći.

„Pokazne vežbe namenjene su učenicima četvrte godine, jer tada imaju nastavni predmet „Urgentana stanja”. Praksa je pokazala izuzetnu zainteresovanost đaka za ovakvu vrstu vežbi i odličnu saradnju, te smo se dogovorili da proširimo praktičnu nastavu i na neka odeljenja treće godine koji imaju predmet „Hirurgija”, kao i na smer Ginekološko – akušerska sestra“, objašnjava glavni tehničar Službe hitne medicinske pomoći Goran Putić.

Časovi se održavaju u prostorijama ove službe i tamo će đacima biti prikazana sama organizacija, prijem poziva i hitnih stanja i načini zbrinjavanja pacijenata, sa pokaznim vežbama na lutki i realnom modelu. Omogućeno im je i upoznavanje sa svim medicinskim aparatima koji se nalaze u reanomobilu. Blok nastave traje sat vremena, grupe broje po deset učenika, i praksa je interaktivna, što znači da je đacima omogućeno da sami na modelu probaju intervencije. Učenici uvek dolaze u pratnji nastavnika odgovornog za tu grupu. Tokom novembra časovi će se održavati dva puta nedeljno u dvorištu Hitne pomoći, gde će za potrebe prezentacije biti dostupan reanimobil.

„Benefiti ovakvog načina rada su višestruki i za nastavni kadar, a posebno za učenike. Do sada su deca o urgentnim stanjima učila samo kroz teoriju, a ova praktična učenja su novina. Veoma je dobro da dece stanja na terenu realno dožive, upoznaju se sa instrumentima i saznaju o urgentnim stanjima direktno od zdravstvenih radnika koji su u toj grani medicine. Deca su puna utisaka, jer je to za njih nešto novo i zanimljivo. Mnogi razmišljaju i da kao volonteri pokušaju da rade u Hitnoj pomoći, a imamo čak i učenike koji bi se opredelili za Urgentnu medicinu u daljem školovanju“, izjavila je Vesna Vitomirov, nastavnica predmeta „Zdravstvena nega” u zrenjaninskoj Medicinskoj školi.

U programu praktične nastave nalaze se vežbe reanimacije, zbrinjavanje politraumatizovanih pacijenata, sve vrste mobilizacije kod povreda i preloma kičme, vrata i ekstremiteta, kao i saniranje krvarenja.

 

Izvor: dnevnik.rs

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*