Savet ministara BiH o budžetu institucija

Savet ministara BiH danas bi trebalo da razmotri Izveštaj o izvršenju budžeta institucija BiH od januara do septembra ove godine, te Nacrt osnova za vođenje pregovora i zaključivanje Sporazuma između BiH i Srbije o zajedničkim lokacijama na graničnim prelazima.

Na sednici bi trebalo da bude razmotren Predlog odluke o odobravanju nabavke, načinu nabavke i maksimalnom iznosu sredstava za kupovinu poslovnog prostora za potrebe Direkcije za civilno vazduhoplovstvo BiH u Banja Luci.

Pred ministrima bi trebalo da se nađe Predlog odluke o utvrđivanju opravdanih razloga za produženje privremenog boravka državljanima Sirije, te Predlog odluke o utvrđivanju minimuma procesa rada u Radio-televiziji BiH za vreme trajanja štrajka, koji je sačinilo Ministarstvo kuminikacija i transporta BiH.

Na dnevnom redu je i Nacrt memoranduma o razumevanju o saradnji u oblasti medija između Ministarstva komunikacija i transporta BiH i Kancelarije za informisanje Državnog saveta Kine.

Najavljeno je da bi ministri trebalo da razmotre i Nacrt protokola o izmenama i dopunama Protokola između Saveta ministara i Saudijske Arabije o međusobnoj zameni nekretnina – zemljišta za izgradnju diplomatskih predstavništava u Sarajevu i Rijadu.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*