Sedamdeset miliona dinara za nabavku interaktivnih tabli

Potpredsednik Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice Mihalj Njilaš održao je danas godišnju pres-konferenciju, na kojoj je predstavio postignute rezultate resornog sekretarijata tokom 2019. godine, kao i planove za narednu godinu. Njilaš je godinu ocenio kao uspešnu, jer su obavljeni svi zadaci i ostvareni svi zadati ciljevi.

 

„Nastavili smo započeti proces obnavljanja vaspitno-obrazovnih ustanova, a sredstva koja su namenjena za to oobezbeđuju se iz godine u godinu. Putem konkursa sekretarijata i iz sredstva tekuće budžetske rezerve, izdvojili smo 333.867.186,34 dinara za modernizaciju 80 ustanova, dok je za oblast obrazovanja sveukupno obezbeđeno 549.922.151,04 dinara.ˮ – rekao je Njilaš.

 

Pokrajinski sekretar posebno se osvrnuo na postupak racionalizacije, kojim je optimizovana mreža osnovnih škola u pokrajini. Mreže regulišu koje ustanove postoje u svojstvu samostalnih ustanova ili izdvojenih odeljenja, te gde se obavlja vaspitno-obrazovni rad.

 

„Poslednja revizija urađena je pre više decenija. Bilo je krajnje vreme da se sve ponovo sagleda i da se utvrdi stanje. Za nešto više od godinu dana, dali smo saglasnost na ukupno 45 akata o mrežama javnih osnovnih škola. Ovaj obiman posao, u saradnji s lokalnim samoupravama, završili smo u zakonskom roku, poštujući princip optimizacije mreže škola, ali i potrebu da svoj deci bude jednako dostupno pravo na obrazovanje. Novo brojčano stanje jeste sledeće: 631 jedinica, 364 osnovne škole i 267 izdvojenih odeljenja. U poređenju s prethodnim stanjem, to je za sedam jedinica manje. Kada je mreža srednjih škola u pitanju, četiri škole su se spojile u dve – u Novom Kneževcu i u Apatinu.ˮ – izjavio je pokrajinski sekretar.

 

Zaštita i unapređivanje prava nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica u svim oblastima života i dalje su u fokusu. Kao i prethodnih godina, resorni sekretarijat je za različite konkurse iz oblasti ostvarivanja manjinskih prava izdvojio pedeset sedam miliona dinara, dok je nacionalnim savetima nacionalnih manjina dodeljeno šezdeset miliona dinara.

 

Govoreći o planovima za narednu godinu, Njilaš je svečano najavio pokretanje akcije „Pametnu tablu u svaku školuˮ, čiji je cilj nabavka interaktivne table s projektorom za svaki objekat vaspitno-obrazovne ustanove na teritoriji AP Vojvodine.

 

„Sledeća godina će biti u duhu digitalizacije koju smo započeli 2018. godine. Za nabavku opreme namenili smo sto pedeset šest miliona dinara, od kojih ćemo nešto više od sedamdeset miliona izdvojiti za interaktivne table. Naš cilj je da svaka osnovna i srednja škola i svako njihovo izdvojeno odeljenje, kao i svi domovi učenika dobiju po jednu tablu s projektorom, što je – prema našim procenama – 704 table. Na taj način, između ostalog, želimo da motivišemo inovativne metode u nastavi, jer nam je digitalizacija obrazovanja jedan od prioriteta. Novina je još da pored uhodanih naših konkursa, početkom sledeće godine raspisujemo konkurs od deset miliona dinara za programe i projekte samo onih onih ustanova obrazovanja i vaspitanja čiji je osnivač pokrajina, a koje izdaju u zakup svoje prostorije i zakupninu saglasno zakonu uplaćuju u pokrajinski budžetˮ – istakao je Mihalj Njilaš.

 

Potpredsednik Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar zahvalio je predstavnicima medija na dosadašnjoj saradnji, kao i o načinu izveštavanja o aktivnosti i radu sekretarijata, te je na kraju svima poželeo srećne predstojeće praznike i dalje uspehe o radu.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*