Siniša Mali: Veliko interesovanje investitora za naše obveznice

Фото: Tanjug (Sava Radovanović)

Ministar finansija Siniša Mali izjavio je da je danas Republika Srbija prodala državne obveznice denominovane u evrima na rok od 20 godina,  po stopi prinosa od 3 odsto i uspešno realizovala celokupnu emisiju u ukupnom iznosu od 150 miliona evra.

Prema njegovim rečima, ovo je najbolja potvrda da je finansijski sistem  siguran, stabilan i jak, te da je konačno na „zdravim nogama“.

Foto: Tanjug (Sava Radovanović)

 

„Imali smo odličan odziv investitora, što je za nas znak poverenja u finansijski sistem Srbije. Postoji vera u nacionalnu monetarnu i ekonomsku politiku. Ovo je najava uzbudljive godine kada je reč o razvoju domaćeg tržišta kapitala, koje se budi iz višedecenijskog sna“, izjavio je tim povodom ministar finansija Siniša Mali.

On je precizirao da je Republika Srbija  emitovala obveznicu denominovanu u evrima sa kuponskom stopom od 3,50% i uspešno realizovala celokupnu emisiju. 

„Dvadesetogodišnjom državnom obveznicom, produžena je ročnost državnih hartija od vrednosti denominovanih u evrima, koje su se do sada emitovale sa maksimalnom ročnošću od petnaest godina. Ukupan obim tražnje iznosio je 191.457.000,00 evra, što dodatno potvrđuje atraktivnost državnih obveznica i poverenje investitora u našu ekonomiju“, rekao je Mali.

Kako je objasnio, državne obveznice na naplatu dospevaju 31. januara 2040. godine, a isplata kupona vršiće se godišnje svakog 31. januara do datuma dospeća.

Ministar je istakao da je interesovanje bilo toliko veliko da su stizale i ponude za ispod tri odsto kamate na 20-godišnje obzveznice.

„Ulaganje u državne obveznice ne nosi nikakav rizik i to su investitori prepoznali. Inflacija i kurs u zemlji su pod kontrolom, kao i svi drugi ekonomski parametri“, kazao je ministar i podsetio da je ovo veliki uspeh imajući u vidu da su nekada kamatne stope na naše obveznice sa mnogo kraćim rokom dospeća premašivale sedam procenata.

Prema njegovim rečima, optimistični pogled na situaciju daće i informacija da se za emitovanje pripremaju i dvanaestogodišnje obveznice koje će biti denominovane u dinarima, te da će biti ponuđene na domaćem tržištu u narednom periodu.

„Mi ćemo u narednom periodu pripremiti i dugoročne obveznice denomirane u dinarima. Idemo na veću dinarizaciju finansijskog sistema Srbije. Cilj nam je da još više ojačamo poverenje domaćeg stanovništva u domaću valutu, da se poveća učešće dinarskih depozita stanovništva i privrede ali i da se smanje valutni rizici i stvori zdrava ravnoteža valuta u ukupnom javnom dugu Srbije“ rekao je ministar finansija.

On je podsetio da su srpske obveznice nedavno uvrštene na pozitivnu listu za potencijalno ukljičivanje u JP Morganov indeks državnih obveznica zemalja u razvoju a da je tome prethodilo to što smo u decembru prošle godine objavili da ćemo emitovati dinarsku benčmark obveznicu u iznosu od 100 milijardi dinara na rok od 12 godina.

„Čim smo to objavili, stranci su odmah krenuli da trguju na sekundarnom tržištu sa obveznicama koje imaju portfoliju sa kraćim rokom dospeća kako bi se pripremili za naše dvanaestogodišnje obveznice i na taj načina produžili ročnost svoje investicije. To znači da žele da ostanu u Srbiji, da  zamene kraći rok za duži i da veruju naš dinar“, zaključio je ministar Siniša Mali.

Ministar je podsetio da je prošle godine povećan kreditni rejting Srbije, te da očekuje da će ove godine stići do investicionog rejtinga. Takođe, on je najavio da će Republika Srbija započeti zvaničnu saradnju sa Euroklir bankom, čime će stranim investitorima biti omogućeno da na brz i efikasan način ulažu u domaće hartije od vrednosti, što samim tim znači i niže troškove zaduživanja.

 

 

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*