Sledeće godine novi Zakon o vojsci

Vojska Srbije služi samo srpskom narodu i nikome više. To nije vojska koju vode i uređuju stranci. To je slobodna vojska slobodne zemlje kojom ne komanduje niko do Srbija i srpski narod – izjavio je ministar odbrane Aleksandar Vulin u Narodnoj skupštini Republike Srbije tokom rasprave o amandmanima na najvažnija strateška dokumenta u oblasti odbrane.

Ministar Vulin se zalaže za to da se iduće godine Zakon o vojsci piše ponovo. „Ne izmene i dopune, nego da se napiše ponovo, od prvog do poslednjeg člana. Zato što usvajanjem ovih važnih strategijskih dokumenata, konačno se stiču svi uslovi da znamo u kom pravcu treba da vodimo vojsku, pa i kako vojska treba da izgleda. I neutralnost, kritikovali je ili ne, daje nam priliku i pravo da, u skladu sa našim dokumentima, sami odlučujemo kakvu ćemo vojsku hteti da napravimo“, rekao je ministar Vulin.

– Kad kažemo neutralnost, to znači da ne moramo da budemo interoperabilni sa bilo kim drugim, nego samo sa samim sobom, to nam daje naše opredeljenje za neutralnost. Mi smo do sada morali da se prilagođavamo nekakvim drugim procedurama, sada ne moramo. Pravimo procedure za sebe, po sebi. I iz toga treba da proizađe zakon koji će biti pisan od prvog do poslednjeg člana, naglasio je ministar Vulin.

Ministar odbrane je dodao da iz toga proizilazi i organizacija Vojske Srbije, koju, po njegovom mišljenju, treba menjati. „Jedan od razloga zašto smo vratili 63. i 72. u rang brigada nije zato što se odjedanput stvorilo još 500 padobranaca koji su prošli sve obuke i to mogu da postanu, već što treba obezbediti prostor da se te brigade popune i prostor da dobiju nove taktičke zadatke, a dobiće ih u skladu s ovom strategijom“, rekao je ministar odbrane i dodao da je to naročito važno i za moral ljudi, da se vidi da se cene i ne zaboravljaju oni koji su branili svoju zemlju.

Upitao je zašto se Amerikanci ne odreknu 101. Airborne, ili Rusi, svoje Gardijske brigade. „Amerikanci još uvek imaju konjičke nazive, i ne samo oni, i Velika Britanija. A nemaju konje, imaju tenkove. Jednostavno, čuvate svoju tradiciju, i mi smo to uradili, a uz to, novom formacijom, omogućili smo veći broj formacijskih mesta, drugačijim rasporedom, da ljudi, pripadnici specijalnih jedinica, mogu od početka do kraja svoje karijere da ostanu u toj jedinici, jer su za nju beskrajno vezani“, istakao je ministar odbrane.

On je utvrdio da vojsci treba Uprava za moral, i da je zato vraćena. „Kada su rađene te takozvane reforme, nakon 2000. godine, imali smo razne strane konsultante, i jedan od njih, kada je ukinuo Upravu za moral, rekao je da nam to ne treba. Onda su naši oficiri pitali, kako ne treba? Srpska vojska je to uvek imala. Objasnili su – vaš moral promoviše takve vrednosti koje su uvredljive za vaše susede. Nama treba Uprava za moral, i sve vojske imaju neku vrstu uprave za moral. Ruska armija je sad uvela i pomoćnika ministra odbrane za moral, koji se bavi samo time“, rekao je ministar Vulin i podsetio da je moral skup vrednosti koje jednu vojsku čine.

Vojska Srbije nije nekakav odnarođeni subjekt, niti  grupa plaćenika koje možete poslati gde god hoćete, da rade šta god hoće. Srpska vojska je deo naroda, i ona čuva vrednosti koje su naš narod učinile velikim.

Ministar Vulin je istakao i da mu je drago što poslanici primećuju da srpska vojska jača, da je bolja nego što je bila, i da se osavremenjuje i da se više vodi računa o njoj i njenim tradicijama.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*