Strateški dokument pred usvajanjem: Postavljeni pravci za rast kulturne scene

Ukoliko predlog Strategije razvoja kulture dobije „zeleno svetlo“ na sjednici Skupštine Grada 26. juna, Banja Luka će biti prvi grad u RS i BiH koji ima ovaj strateški dokument i njime trasira pravce razvoja kulture za naredni desetogodišnji period u gradu.

Gradonačelnik Banje Luke Igor Radojičić kazao je da je Startegija razvoja kulture deo šireg plana i veće aktivnosti u vezi sa pripremom kandidature Banje Luke za Evropsku prestonicu kulture 2024. godine.

„Svi gradovi koji nameravaju da se kandiduju imaju obavezu da utvrde starteške pravce razvoja i nama je priprema kandidature za Evropsku prestonicu kulture 2024. godine dobro došla da se po prvi put fokusiramo na pripremu gradske startegije kulture“ – naglasio je Radojičić.

On je kazao da je Grad Banja Luka pre više od godinu dana doneo odluku da će učestvovati u kandidaturi za titulu Evropske prestonice.

„Posle toga, formiran je i tim mladih ambicioznih ljudi, koji su iz oblasti kulture i koji su potpuno slobodno i neopterećno bilo kavkim političkim temama radili na pripremi strategije“ – rekao je gradonačelnik Banje Luke.

On je dodao da je Nacrt ovog dokumenta podržala Skupština Grada, te da je bio na javnoj i stručnoj raspravi.

Održano je više skupova na kojima se debatovalo o nacrtu i pre njegovog donošenja i sa malim izmenama, sada se predlog Strategije razvoja kulture nalazi pred definitivnim usvajanjem.

„Mislim da je reč o dosta inovativnom i svježem dokumentu, koji trasira pravce i fokuse, koji govori o infrastrukturi, o objektima i prostorima za kulturu, koji govori o fokusima u smislu manifestacija, događaja i politika. Nezavisno od toga kako da završi kandidatura za Evropsku prestonicu kulture, ovaj dokument gradu može da pruži zaista optimalnu trasu za naredni desetogodišnji period za rast kulturne scene“ – zaključio je gradonačelnik Radojičić.

Tim za pripremu aplikacije „Banja Luka 2024”, koji je uradio strategiju, obavio je obiman posao kako bi se došlo do što kvalitetnijeg dokumenta.

„Ova Strategija, pored toga što ispunjava jedan od tri uslova za učešće na projektu ”Evropska prestonica kulture”, kroz postavljenih šest ciljeva, do kojih se došlo u razgovorima sa umjetnicima, stručnjacima i predstavnicima institucija, koji su trajali skoro godinu dana, nastoji urediti kulturnu scenu grada generalno, jačanjem kapaciteta, postavljanjem sistema, ali i uvođenjem određenih izmena koje za cilj imaju popunjavanje praznina nastalih u dugogodišnjem nepostojanju jasnog planiranja“ – rekli su iz Tima „Banja Luka 2024“.

Kako su naglasili, u posljednje vreme, kulturni sektor se obično definiše na takav način da uključuje umetnost, nasljeđe i kulturne i kreativne industrije.

„Ovim dokumentom su tako sva tri važna aspekta kulture ovde predstavljena, s tim što se išlo i malo šire, u kulturu življenja, pa se pojedini posebni ciljevi bave prirodnim nasljeđem, zvučnim i vizuelnim zagađenjem, institucijom konkursa, identitetom grada i slično. Ostala tri cilja – Transparentna i participativna kulturna politika, Razvijena infrastrukturna mreža za kulturu i umetnost i Kulture u dijalogu – su tu kako bi dalje ojačale i generisale zdravo, pogodno okruženje za kulturu i umetnosti, za njihov razvoj i prosperitet. One prvenstveno uključuju promene u zakonskoj regulativi i oporezivanju, menadžmentu Grada i kulturnoj politici, obrazovanju, razvoju publike, novim modelima participacije i razvoja kreativnosti, infrastrukturi, kulturnoj raznolikosti, inkluziji, saradnji i prisutnosti na međunarodnoj sceni“ – pojasnili su iz Tima.

Ono što prati ovaj strateški dokument – jeste i uvećanje sredstava za kulturu grada, koje bi omogućilo kvalitetnije ispunjavanje ciljeva zacrtanih ovom strategijom.

„Naravno, reč je o periodu od dest godina gdje su postavljene okvirne smernice ali je značajno napomenuti da će za svaku godinu biti izrađen akcioni plan, u kojem će biti detaljnije prikazane aktivnosti, rokovi i nosioci“ – zaključili su iz Tima „Banja Luka 2024“.

Izvor: Grad Banja Luka

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*