Stručna konferencija „Zaštita žrtava seksualnog nasilja u Republici Srbiji“

Konferencija pod nazivom ,,Zaštita žrtava seksualnog nasilja u Republici Srbiji – mogućnosti i izazovi“, koju je organizovao Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo, okupila je danas predstavnike pokrajinskih organa, pravosudnih organa, predstavnike MUP, zdravstvenih ustanova i ustanova socijalne zaštite sa teritorije AP Vojvodine, kao i organizacije civilnog sektora, a u cilju sagledavanja značaja multisektorskog pristupa u zaštiti žrtava seksualnog nasilja i definisanju preporuka za održivost uspostavljenih usluga u Centrima za žrtve seksualnog nasilja.

„Projekat „Zaustavi – zaštiti – pomozi“ osmišljen je da se započne sa snažnijim institucionalnim odgovorom na rodno zasnovano nasilje u AP Vojvodini. Na to nas obavezuju sve međudržavne konvencije, čiji je potpisnik i Republika Srbija, kao i Odluka o programu za zaštitu žena od nasilja u porodici i u partnerskim odnosima u Autonomnoj pokrajini Vojvodini koju je donela Skupština Autonomne pokrajine Vojvodine“, rekao je sekretar Gojković.

U okviru konferencije predstavljeno je uspešno uspostavljanje rada sedam pilot centara za žrtve seksualnog nasilja u sedam gradova, pri zdravstvenim ustanovama u AP Vojvodini, ali i drugi postignuti rezultati nakon dve godine realizacije projekta.

Jedan od prvih centara za žrtve seksualnog nasilja osnovan je na Klinici za ginekologiju i akušerstvo Kliničkog centra Vojvodine, dok je preostalih šest centara osnovano u šest Opštih bolnica u Pokrajini. Centri za žrtve seksualnog nasilja su prve službe ove vrste u Republici Srbiji i omogućavaju postizanje bolje zaštite žrtava seksualnog nasilja, zahvaljujuću uspostavljanu multisektorske saradnje između zdravstvenog sektora, pravosuđa, policije, centara za socijalni rad i civilnog sektora, kao i uspostavljanju novih usluga psihosocijalne i pravne podrške žrtvama.

„Na ovaj način, za žene žrtve seksualnog nasilja, dobijamo kvalitetnije i maksimalno unapređene, ne samo zdravstvene usluge, nego po prvi put i specijalne usluge sa psihosocijalnog i pravnog aspekta“, istakao je doc. dr Gojković.

Održavanjem konferencije, Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo pridružio se obeležavanju globalne kampanje „16 dana aktivizma u borbi protiv nasilja nad ženama“ koja je počela 25. novembra Međunarodnim danom borbe protiv nasilja nad ženama, a završava se 10. decembra na Međunarodni dan borbe za ljudska prava.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*