Subotica, Materijal za 14. sednicu Skupštine grada

01-Odluka o angažovanju revizora za obavljanje eksterne revizije Konsolidovanog završnog računa Grada Subotice za 2017. godinu02-Odluka o donošenju PDR za deo prostora MZ Železničko naselje03-Odluka o donošenju PDR za deo radne zone „Mali Bajmok“04-Odluka o izradi PDR za proširenje Bajskog groblja na prostor jugozapadno od postojećeg groblja do Ulice Frana Supila u Subotici05-Odluka o izmenama Odluke o snabdevanju vodom06-Odluka o izmenama Odluke o javnoj kanalizaciji07-Odluka o odvođenju atmosferskih voda08-Odluka o upravljanju komunalnim otpadom09-Odluka o održavanju čistoće na površinama javne namene10-Odluka o javnim parkiralištima11-Odluka o usvajanju Lokalnog akcionog plana zapošljavanja za 2018. godinu za Grad Suboticu12-Odluka o sahranjivanju i grobljima13-Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja JKP „Čistoća i zelenilo“ Subotica za 2018. godinu14-Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja JKP za obavljanje dimničarskih usluga „Dimničar“ Subotica za 2018. godinu15-Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja JP „Palić-Ludaš“ Palić za 2018. godinu16-Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Doo za upravljanje razvojem turističkog prostora „Park Palić“ za 2018. godinu17-Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Parking“ Subotica za 2018. godinu18-Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Subotičke pijace“ Subotica za 2018. godinu19-Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja JKP „Pogrebno“ Subotica za 2018. godinu20-Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja DOO za uprav.čvrstim komunalnim otpadom Regionalna deponija Subotica za 2018. godinu21-Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Stadion“ Subotica za 2018. godinu22-Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja JKP „Suboticagas“ Subotica za 2018. godinu23-Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja JP za prevoz putnika u gradskom i prigradskom saobraćaju Subotica-trans Subotica za 201824-Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja JKP „Subotička toplana“ Subotica za 2018. godinu25-Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja “JP za upravljanje putevima, urbanističko planiranje i stanovanje“ Subotica za 2018. godinu26-Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica za 2018. godinu27-PROGRAM korišćenja sredstava Fonda za zaštitu životne sredine Grada Subotice za 2018. godinu28-Pravilnik o uslovima,krit.i postupku dodele sredstava za finans.proj.za unapređenju bezb. saobraćaja29-Rešenje o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora JKP „Čistoća i zelenilo“ Subotica30-Rešenje o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora JKP za obavljanje dimničarskih usluga „Dimničar“ Subotica31-Rešenje o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora JP „Palić-Ludaš“ Palić32-Rešenje o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora JKP „Parking“ Subotica33-Rešenje o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora JKP „Subotičke pijace“ Subotica34-Rešenje o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora JKP „Pogrebno“ Subotica35-Rešenje o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora JKP „Stadion“ Subotica36-Rešenje o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora JKP „Suboticagas“ Subotica37-Rešenje o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora JP „Subotica-trans“ Subotica38-Rešenje o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora JKP „Subotička toplana“ Subotica39-Rešenje o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora „JP za upravljanje putevima, urbanističko planiranje i stanovanje“ Subotica40-Rešenje o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica41-Rešenje o utvrđivanju visine naknade za rad predsednika i članova NO javnih i javno komunalnih preduzeća čiji je osnivač Grad Subotica42-Rešenje o davanju saglasnosti na zaključivanje Aneksa Ugovora o pružanju usluga snabdevanja vodom, sakupljanja i obrade otpadnih voda za Grad Suboticu43-Rešenje o razrešenju i imenovanju predsednika NO ustanove Dečje pozorište Subotica44-Rešenje o razrešenju i postavljenju člana Gradskog štaba za vanredne situacije45-Rešenje o razrešenju i imenovanju članova ŠO OŠ «SONjA MARINKOVIĆ» Subotica46-Rešenje o razrešenju i imenovanju člana ŠO OŠ «MATIJA GUBEC» Tavankut47-Rešenje o obrazovanju Radnog tela za praćenje primene Lokalnog antikorupcijskog plana (LAP-a)48-Zaključak o usvajanju godišnjeg Izveštaja o radu Saveta za zdravlje za 2017. godinu49-Zakljucak o prihvatanju Izveštaja o Programu poslovanja Fondacije za omladinsku kulturu i stvaralaštvo DANILO KIS sa Finansijskim izvestajem za 2017. godinu50-Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Fondacije za omladinsku kulturu i stvaralaštvo “DANILO KIŠ” sa Finansijskim planom za 2018. godinu51-Zaključak o prihvatanju Izveštaja o posl.Fond.za pomoć pri lečenju teško obolele dece i omladine sa finans. pokazateljima za 2017. godinu52-Rešenje o davanju saglasnosti na Prog.posl.Fond.za pomoć pri lečenju teško obolele dece i omladine sa finans.pokazateljima za 2018. godinu53-Zaključak o usvajanju Godišnjeg izveštaja o radu Gradskog štaba za vanredne situacije za 2017. godinu54-Zaključak o usvajanju Godišnjeg plana rada Gradskog štaba za vanredne situacije za 2018. godinupoziv za 14. sednicu

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*