Subotica:Raspisani konkursi za direktore javnih preduzeća

Gradsko veće raspisalo je konkurse za izbor direktora dva komunalna preduzeća – „Subotička toplana“ i „Subotičke pijace“.

Direktor se imenuje na četvorogodišnji period, a neki od uslova za imenovanje su – da ima stečeno visoko obrazovanje na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, odnosno na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, master strukovnim studijama, specijalističkim akademskim studijama ili specijalističkim strukovnim studijama, da ima najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima za koje se zahteva visoko obrazovanje, da ima najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima koji su povezani sa poslovima Javnog preduzeća, da poznaje oblast korporativnog upravljanja, da ima radno iskustvo u organizovanju rada i vođenju poslova i da nije član organa političke stranke, odnosno da mu je određeno mirovanje u vršenju funkcije u organu političke stranke…

Što se tiče radnih obaveza, od kandidata se očekuje, između ostalog, da predstavlja i zastupa Javno preduzeće, organizuje i rukovodi procesom rada, predlaže dugoročni i srednjoročni plan poslovne strategije i razvoja, predlaže finansijske izveštaje

Više informacija o konkursima, uslovima i načinu konkurisanja, pogledajte u nastavku:

– Konkurs za direktora JKP „Subotička toplana“
– Konkurs za direktora JKP „Subotičke pijace“

Konkursi su otvoreni do 14. januara 2022. godine

Ostavite prvi komentar

Ostavite komentar

Vaša imejl adresa neće biti objavljena.


*